Bildeinformasjon legges over bilder som vises i fullskjermsavspilling. Trykk 1 eller 3 å bla gjennom bildeinformasjonen som vist nedenfor.

1

Filinformasjon

2

Eksponeringsdata 1

3

Høydepunkter 1

4

RGB-histogram 1

5

Fotograferingsdata 1

6

Stedsdata 2

7

Oversiktsdata 1

8

Ingen (kun bilde) 1

 1. Vises bare hvis det tilsvarende alternativet er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.

 2. Vises bare hvis den er innebygd i bildet.

Filinformasjon

1

Beskytt status ( Beskytter fotografier mot sletting )

2

Retusjeringsindikator ( N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier )

3

Last opp merking ( Velge bilder for opplasting )

4

Fokuspunkt * ( Ta bilder ( b modus) )

5

Rammenummer/totalt antall rammer

6

AF-område parentes *

7

Bildekvalitet ( Justering av bildekvalitet )

8

Bildestørrelse ( Velge en bildestørrelse )

9

Bildeområde ( Justere bildeområdeinnstillinger )

10

Tidspunkt for opptak ( tidssone og dato )

11

Dato for opptak ( tidssone og dato )

12

Nåværende kortspor ( Bruk av to minnekort )

1. 3

Vurdering ( Rangering av bilder )

14

Mappenavn ( Lagringsmappe )

15

Filnavn ( Filnavn )

 • Vises bare hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ].

Eksponeringsdata

1

Mappenummer – rammenummer ( Lagringsmappe )

2

Fotograferingsmodus ( Velge en fotograferingsmodus )

3

Lukkerhastighet ( S (Lukkerprioritert auto) , M (manuell) )

4

blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

5

Eksponeringskompensasjon ( Eksponeringskompensasjon )

6

ISO-følsomhet * ( Justere kameraets lysfølsomhet (ISO-følsomhet) )

 • Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.

Høydepunkter

For å velge en fargekanal for fremhevingsvisningen, velg [ Velg R, G, B ] i i menyen og trykk 4 eller 2 .

1

Høydepunkter (områder som kan være overeksponert)

2

Mappenummer-rammenummer ( Lagringsmappe )

RGB-histogram

For å velge en fargekanal for fremhevingsvisningen, velg [ Velg R, G, B ] i i menyen og trykk 4 eller 2 .

1

Mappenummer-rammenummer ( Lagringsmappe )

2

Hvitbalanse ( Oppnå naturlige farger med forskjellige lyskilder (hvitbalanse) )

Fargetemperatur ( Velge en fargetemperatur )

Forhåndsinnstilt manual ( Forhåndsinnstilt manuell )

Finjustering av hvitbalanse ( Finjustering av hvitbalanse )

3

Histogram (RGB-kanal)

4

Histogram (rød kanal)

5

Histogram (grønn kanal)

6

Histogram (blå kanal)

Avspillingszoom

For å zoome inn på fotografiet når histogrammet vises, trykk på X ( T ). Bruk X ( T ) og W ( Y )-knappene for å zoome inn og ut og bla gjennom bildet med multivelgeren. Histogrammet vil bli oppdatert for å vise kun dataene for den delen av bildet som er synlig på skjermen.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling, med piksellysstyrke (tone) plottet på den horisontale aksen og antall piksler på den vertikale aksen. Kamerahistogrammer er kun ment som en veiledning og kan avvike fra de som vises i bildebehandlingsapplikasjoner. Noen eksempler på histogrammer er vist nedenfor:

 • Hvis bildet inneholder objekter med et bredt lysstyrkespekter, vil fordelingen av toner være relativt jevn.

 • Hvis bildet er mørkt, vil tonefordelingen flyttes til venstre.

 • Hvis bildet er lyst, vil tonefordelingen flyttes til høyre.

Økende eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen av toner til høyre, mens redusert eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen til venstre. Histogrammer kan gi en grov ide om total eksponering når sterkt omgivelseslys gjør det vanskelig å se bilder på skjermen.

Skytedata

Se innstillingene som var gjeldende på det tidspunktet bildet ble tatt.

1

Måling ( Velge hvordan kameraet angir eksponering )

Lukkerhastighet ( S (Lukkerprioritert auto) , M (manuell) )

blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

2

Fotograferingsmodus ( Velge en fotograferingsmodus )

ISO-følsomhet 1 ( Justere kameraets lysfølsomhet (ISO-følsomhet) )

3

Eksponeringskompensasjon ( Eksponeringskompensasjon )

Optimal eksponeringsjustering 2 ( b5: Finjuster optimal eksponering )

4

Brennvidde 3

5

Linsedata

6

Autofokusmodus ( Autofokusmodus )

AF-områdemodus ( AF-områdemodus )

7

Linsevibrasjonsreduksjon (VR) på/av

8

Hvitbalanse 4 ( Oppnå naturlige farger med forskjellige lyskilder (hvitbalanse) )

9

Finjustering av hvitbalanse ( Finjustering av hvitbalanse )

10

Farge rom ( Fargerom )

11

Navn på kamera

12

Bildeområde ( Justere bildeområdeinnstillinger )

1. 3

Mappenummer – rammenummer

1

Flash type 5

2

Ekstern blitskontroll 5

3

Blitsmodus 5 ( Blitsmoduser )

4

Blitskontrollmodus 5 ( Blitskontrollmodus )

Blitskompensasjon 5 ( Blitskompensasjon )

1

Bildekontroll 6 ( Bildebehandling (bildekontroller) )

1

Høy ISO-støyreduksjon ( Høy ISO NR )

Støyreduksjon med lang eksponering ( Lang eksponering NR )

2

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

3

HDR styrke ( Høyt dynamisk område (HDR) )

4

Vignettkontroll ( Vignettekontroll )

5

Retusjeringshistorikk ( N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier )

6

Bildekommentar ( Bildekommentar )

1

Navn på fotograf 7 ( Informasjon om opphavsrett )

2

Opphavsrettsinnehaver 7 ( Opphavsrettsinformasjon )

 1. Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.

 2. Vises hvis egendefinert innstilling b5 [ Finjuster optimal eksponering ] er satt til en annen verdi enn null for en hvilken som helst målemetode.

 3. Inkluderer også forstørrelsen for bilder tatt med en telekonverter.

 4. Inkluderer også fargetemperatur på bilder tatt med 4 ([ Auto ]).

 5. Vises bare hvis bildet ble tatt med valgfri blitsenhet (blitsfotografering på kamera , Ekstern blitsfotografering ).

 6. Elementene som vises varierer med bildekontrollen som ble valgt da bildet ble tatt.

 7. Opphavsrettsinformasjon vises bare hvis det er tatt opp med bildet ved å bruke [ Copyright informasjon ]-elementet i oppsettmenyen.

Stedsdata

Breddegrad, lengdegrad og andre posisjonsdata leveres av og varierer med smartenheten ( Stedsdata ). Når det gjelder filmer, gir dataene plasseringen ved starten av opptaket.

Oversiktsdata

1

Rammenummer/totalt antall rammer

2

Last opp merking ( Velge bilder for opplasting )

3

Beskytt status ( Beskytter fotografier mot sletting )

4

Retusjeringsindikator ( N Retusjeringsmenyen: Lage retusjerte kopier )

5

Kameranavn

6

Bildekommentarindikator ( Bildekommentar )

7

Stedsdataindikator ( Stedsdata )

8

Histogram ( Histograms )

9

Bildekvalitet ( Justering av bildekvalitet )

10

Bildestørrelse ( Velge en bildestørrelse )

11

Bildeområde ( Justere bildeområdeinnstillinger )

12

Filnavn ( Filnavn )

1. 3

Tidspunkt for opptak ( tidssone og dato )

14

Mappenavn ( Lagringsmappe )

15

Dato for opptak ( tidssone og dato )

16

Nåværende kortspor ( Bruk av to minnekort )

17

Vurdering ( Rangering av bilder )

18

Måling ( Velge hvordan kameraet angir eksponering )

19

Fotograferingsmodus ( Velge en fotograferingsmodus )

20

Lukkerhastighet ( S (Lukkerprioritert auto) , M (manuell) )

21

blenderåpning ( A (blenderprioritert auto) , M (manuell) )

22

ISO-følsomhet 1 ( Justere kameraets lysfølsomhet (ISO-følsomhet) )

23

Brennvidde

24

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

25

Bildekontroll ( bildebehandling (bildekontroller) )

26

Farge rom ( Fargerom )

27

Blitsmodus 2 ( Blitsmoduser )

28

Hvitbalanse ( Oppnå naturlige farger med forskjellige lyskilder (hvitbalanse) )

Fargetemperatur ( Velge en fargetemperatur )

Forhåndsinnstilt manual ( Forhåndsinnstilt manuell )

Finjustering av hvitbalanse ( Finjustering av hvitbalanse )

29

Blitskompensasjon 2 ( Blitskompensasjon )

Kommandomodus 2

30

Eksponeringskompensasjon ( Eksponeringskompensasjon )

 1. Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.

 2. Vises bare hvis bildet ble tatt med valgfri blitsenhet.