AF-ON- knappen kan brukes til fokus i autofokusmodus.

  • Du kan velge rollen som er tildelt AF-ON- knappen. Bruk Egendefinerte innstillinger f3 [ Egendefinerte kontroller ] og g2 [ Egendefinerte kontroller ] i Egendefinerte innstillinger-menyen for å velge rollene som spilles av knappen under henholdsvis fotografering og filmopptak.