Velge en fokusmodus

Vri fokusmodusvelgeren til AF for å velge autofokus eller til M for å velge manuell fokus.

Under søkerfotografering fokuserer kameraet ved å bruke 51 fokuspunkter.

Autofokusmodus

Velg hvordan kameraet fokuserer i autofokusmodus.

Søkerfotografering

Alternativ

Beskrivelse

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerAF-A

[ Automatisk bytte av AF-modus ]

Kameraet bruker AF-S når du fotograferer stasjonære motiver og AF-C når du fotograferer motiver som er i bevegelse.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerAF‑S

[ Enkel AF ]

For stasjonære motiver. Fokus låses når utløseren trykkes halvveis ned. Ved standardinnstillinger kan lukkeren bare utløses når fokusindikator ( I ) vises ( fokusprioritet ).

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerAF-C

[ Kontinuerlig AF ]

For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer kontinuerlig mens utløseren trykkes halvveis ned; hvis motivet beveger seg, vil kameraet aktivere prediktiv fokussporing for å forutsi endelig avstand til motivet og justere fokus etter behov. Ved standardinnstillinger kan lukkeren utløses uansett om motivet er i fokus eller ikke ( utløserprioritet ).

Prediktiv fokussporing

Hvis AF-C er valgt for AF-modus, eller hvis AF-A er valgt og kameraet tar bilder med AF-C , vil kameraet starte prediktiv fokussporing hvis motivet beveger seg mot eller bort fra kameraet mens utløserknappen trykkes halvveis ned eller AF-ON- knappen trykkes. Dette lar kameraet spore fokus mens det prøver å forutsi hvor motivet vil være når lukkeren utløses.

Live View-fotografering

Alternativ

Beskrivelse

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarkerAF-A

[ Automatisk bytte av AF-modus ]

Kameraet velger automatisk AF‑S når motivet står stille og AF‑C når motivet er i bevegelse.

 • Dette alternativet er kun tilgjengelig under stillfotografering.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarkerAF‑S

[ Enkel AF ]

For stasjonære motiver. Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere. Hvis kameraet er i stand til å fokusere, vil fokuspunktet gå fra rødt til grønt; fokus låses mens utløseren trykkes halvveis ned. Hvis kameraet ikke klarer å fokusere, vil fokuspunktet blinke rødt.

 • Ved standardinnstillinger kan lukkeren bare utløses hvis kameraet er i stand til å fokusere (fokusprioritet).

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerAF-C

[ Kontinuerlig AF ]

For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer kontinuerlig mens utløseren trykkes halvveis ned; hvis motivet beveger seg, vil kameraet forutsi den endelige avstanden til motivet og justere fokus etter behov.

 • Ved standardinnstillinger kan lukkeren utløses uansett om motivet er i fokus eller ikke (utløserprioritet).

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerAF-F

[ Fulltids AF ]

Kameraet justerer fokus kontinuerlig som respons på motivbevegelser eller endringer i komposisjon. Når utløseren trykkes halvveis ned, vil fokuspunktet gå fra rødt til grønt og fokus låses.

 • Dette alternativet er kun tilgjengelig under filming.

Velge en autofokusmodus

For å velge autofokusmodus, hold inne AF-modus-knappen og roter hovedkommandohjulet.

 • Under søkerfotografering vises den valgte AF-modusen i kontrollpanelet og søkeren.

 • Under live view-fotografering og filming vises den valgte AF-modusen på skjermen.

AF-områdemodus

Velg hvordan kameraet velger fokuspunktet for autofokus.

Søkerfotografering

Alternativ

Beskrivelse

[ Enkeltpunkts AF ]

Velg fokuspunktet ( Valg av fokuspunkt ); kameraet vil kun fokusere på motivet i det valgte fokuspunktet. Bruk med stasjonære motiver.

[ Dynamisk område AF (9 punkter) ]/[ Dynamisk område AF (21 punkter) ]/ [ Dynamisk område AF (51 punkter) ]

Velg fokuspunktet. I fokusmodusene AF-A og AF-C vil kameraet fokusere basert på informasjon fra omkringliggende fokuspunkter hvis motivet kort forlater det valgte punktet. Antall fokuspunkter varierer med valgt modus:

 • [ Dynamisk område-AF (9 poeng) ]: Velg når det er tid til å komponere bildet eller når du fotograferer motiver som beveger seg forutsigbart (f.eks. løpere eller racerbiler på en bane).

 • [ Dynamisk område-AF (21 poeng) ]: Velg når du fotograferer motiver som beveger seg uforutsigbart (f.eks. spillere på en fotballkamp).

 • [ Dynamisk AF-område (51 punkter) ]: Velg når du fotograferer motiver som beveger seg raskt og som ikke enkelt kan rammes inn i søkeren (f.eks. fugler).

[ 3D-sporing ]

Velg fokuspunktet. Mens utløseren trykkes halvveis ned i fokusmodusene AF-A og AF-C , vil kameraet bruke alle 51 fokuspunktene til å spore motiver som forlater det valgte punktet og velge nye punkter etter behov.

 • Brukes til raskt å komponere bilder med motiver som beveger seg uberegnelig fra side til side (f.eks. tennisspillere).

 • Hvis motivet forlater søkeren, fjern fingeren fra utløseren og komponer bildet på nytt med motivet i det valgte fokuspunktet.

[ Gruppeområde AF ]

Kameraet fokuserer ved å bruke en gruppe fokuspunkter valgt av brukeren, noe som reduserer risikoen for at kameraet fokuserer på bakgrunnen i stedet for på hovedmotivet.

 • Brukes til stillbilder eller bilder av motiver i bevegelse som er vanskelige å komponere med alternativet [ Enkeltpunkts AF ].

 • Ansiktsgjenkjenning er aktivert. Kameraet prioriterer alle ansikter som oppdages.

[ Auto-område-AF ]

Kameraet oppdager automatisk motivet og velger fokuspunktet.

 • Hvis et ansikt oppdages, vil kameraet gi prioritet til portrettmotivet (ansiktsgjenkjenning AF). Dette lar deg konsentrere deg om komposisjon og ansiktsuttrykk selv om motivet er i bevegelse ( Ansikts-/øyegjenkjennings-AF ).

 • Bruk i anledninger når du ikke har tid til å velge fokuspunktet selv, for portretter eller øyeblikksbilder og andre øyeblikksbilder.

 • Når AF-S er valgt for autofokusmodus, utheves de aktive fokuspunktene kort etter at kameraet fokuserer. Når AF-C er valgt, eller når AF-A er valgt og fotografier er tatt med AF-C , vises bare hovedfokuspunktet.

AF-områdemodus

AF-områdemodus vises i kontrollpanelet og søkeren.

AF-områdemodus

Kontrollpanel

Søker

Søkerfokuspunktvisning (under valg)

[ Enkeltpunkts AF ]

[ Dynamisk AF-område (9 punkter) ] *

[ Dynamisk AF-område (21 punkter) ] *

[ Dynamisk AF-område (51 punkter) ] *

[ 3D-sporing ]

[ Gruppeområde AF ]

[ Auto-område-AF ]

 • Bare det aktive fokuspunktet vises i søkeren. Gjenværende fokuspunkter gir informasjon for å hjelpe fokusoperasjonen.

3D-sporing

Når [ 3D-sporing ] er valgt for AF-områdemodus, lagrer kameraet fargene i området rundt fokuspunktet i det øyeblikket utløseren trykkes halvveis ned. Følgelig kan det hende at 3D-sporing ikke gir de ønskede resultatene med motiver som ligner i fargen på bakgrunnen eller som opptar et veldig lite område av bildet.

Rask fokuspunktvalg

For raskere valg av fokuspunkt, velg [ Annethvert punkt ] for egendefinert innstilling a6 [ Fokuspunkter brukt ] for å bruke bare en fjerdedel av de tilgjengelige fokuspunktene.

AF‑S/AF‑I telekonvertere

Hvis [ 3D-tracking ] eller [ Auto-area AF ] er valgt for AF-områdemodus når en AF-S/AF-I telekonverter brukes, vil [ Single-point AF ] automatisk velges ved kombinerte blenderåpninger som er langsommere enn f/ 5.6.

Live View-fotografering

Alternativ

Beskrivelse

3

[ Punpoint AF ]

Anbefales for bilder som involverer statiske motiver, for eksempel bygninger, produktfotografering i studio eller nærbilder. Brukes for nøyaktig fokus på et valgt punkt i bildet som er mindre enn fokuspunktet for [ Enkeltpunkts AF ]. Dette alternativet er kun tilgjengelig når AF‑S er valgt for AF-modus under stillbildefotografering. Fokuseringen kan være tregere enn med [ Enkeltpunkts AF ].

d

[ Enkeltpunkts AF ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt av brukeren. Bruk med stasjonære motiver.

f

[ Bredt område AF (S) ]

Når det gjelder [ Enkeltpunkts AF ], bortsett fra at kameraet fokuserer på et bredere område, er fokusområdene for [ Wide-area AF (L) ] større enn de for [ Wide-area AF (S) ]. Bruk for stillbilder eller bilder av motiver i bevegelse som er vanskelige å komponere med [ Enkeltpunkts AF ], eller under filmopptak for jevn fokus når du tar panorerings- eller vippebilder eller filmer bevegelige motiver. Hvis det valgte fokusområdet inneholder motiver i forskjellige avstander fra kameraet, vil kameraet tildele prioritet til det nærmeste motivet.

g

[ Bredt område AF (L) ]

e

[ Dynamisk område AF ]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt av brukeren. Hvis motivet kort forlater det valgte punktet, vil kameraet fokusere basert på informasjon fra omkringliggende fokuspunkter.

 • Brukes til fotografier av idrettsutøvere og andre aktive motiver som er vanskelige å ramme med [ Enkeltpunkts AF ].

 • Dette alternativet er kun tilgjengelig når AF‑A eller AF‑C er valgt for autofokusmodus under stillbildefotografering.

h

[ Auto-område AF ]

Kameraet oppdager automatisk motivet og velger fokusområdet.

 • Bruk ved anledninger når du ikke har tid til å velge fokuspunkt selv, for portretter eller for øyeblikksbilder og andre øyeblikksbilder.

 • Hvis et portrettmotiv oppdages under live view-fotografering, vil en gul kant som indikerer fokuspunktet vises rundt motivets ansikt. Hvis kameraet oppdager motivets øyne, vil den gule rammen i stedet vises rundt et øye (ansikts-/øyegjenkjennings-AF). Dette frigjør deg til å konsentrere deg om komposisjon og motivets uttrykk når du fotograferer aktive portrettmotiver ( Ansikts-/øyegjenkjennings-AF ).

 • Emnesporing ( Motivsporing AF ) kan aktiveres ved å trykke på J knappen.

Bruke autofokus i Live View
 • Kameraet kan kanskje ikke fokusere hvis:

  • Motivet inneholder linjer parallelle med den lange kanten av rammen

  • Motivet mangler kontrast

  • Motivet i fokuspunktet inneholder områder med skarp kontrasterende lysstyrke

  • Fokuspunktet inkluderer punktbelysning om natten eller et neonskilt eller annen lyskilde som endrer lysstyrke

  • Flimmer eller bånd vises under lysstoffrør, kvikksølvdamp, natriumdamp eller lignende belysning

  • Et kryss (stjerne) filter eller annet spesialfilter brukes

  • Motivet virker mindre enn fokuspunktet

  • Motivet domineres av vanlige geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en rad med vinduer i en skyskraper)

  • Motivet beveger seg

 • Skjermen kan bli lysere eller mørkere mens kameraet fokuserer.

 • Fokuspunktet kan noen ganger vises i grønt når kameraet ikke klarer å fokusere.

 • Bruk et AF‑S- eller AF‑P-objektiv. De ønskede resultatene oppnås kanskje ikke med andre objektiver eller telekonvertere.

s : Sentrumsfokuspunktet

I alle AF-områdemoduser unntatt [ Auto-område AF ] vises en prikk i fokuspunktet når det er i midten av bildet.

Rask fokuspunktvalg

For raskere valg av fokuspunkt, velg [ Annethvert punkt ] for egendefinert innstilling a6 [ Fokuspunkter brukt ] for å bruke bare en fjerdedel av de tilgjengelige fokuspunktene (antall tilgjengelige punkter for [ Pinpoint AF ] og [ Wide-Area AF ( L) ] endres ikke).

Velge en AF-områdemodus

For å velge AF-områdemodus, hold inne AF-modus-knappen og roter underkommandohjulet.

 • Under søkerfotografering vises den valgte AF-områdemodusen i kontrollpanelet og søkeren.

 • Under live view-fotografering og filming vises den valgte AF-områdemodusen på skjermen.

Ansikts-/øyegjenkjennings-AF

Når [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-område-modus, har du muligheten til å aktivere ansiktsgjenkjenning AF, slik at kameraet kan gjenkjenne ansiktene til portrettobjekter. Ansikts-/øyegjenkjennings-AF, der kameraet oppdager både ansikter og øyne, er tilgjengelig under live view-fotografering. Ansikts- og øyegjenkjennings-AF kan konfigureres ved hjelp av egendefinert innstilling a5 [ Auto-AF ansikts-/øyegjenkjenning ].

Søkerfotografering

 • Hvis [ Ansikts- og øyegjenkjenning på ] eller [ Ansiktsgjenkjenning på ] er valgt, vil kameraet tildele fokusprioritet til ansiktene til alle portrettmotiver det oppdager.

 • Hvis motivet ser bort etter at ansiktet er oppdaget, vil fokuspunktet flytte seg for å spore bevegelsen.

 • Under avspilling kan du zoome inn på ansiktet som brukes til fokus ved å trykke på J knappen.

Live View-fotografering

 • Hvis [ Ansikts- og øyedeteksjon på ] er valgt og et portrettmotiv oppdages, vil en gul kant som indikerer fokuspunktet vises rundt motivets ansikt. Hvis kameraet oppdager motivets øyne under live view-fotografering, vil rammen i stedet vises rundt det ene eller det andre av øynene.

 • Ansikter som oppdages når [ Ansiktsgjenkjenning på ] er valgt, indikeres på samme måte med en gul kant.

 • Hvis AF-S er valgt for AF-modus, eller hvis AF-A er valgt og kameraet tar bilder med AF-S , blir fokuspunktet grønt når kameraet fokuserer.

 • Hvis mer enn ett portrettmotiv eller mer enn ett øye oppdages, vil e og f ikonene vises på fokuspunktet, og du vil kunne plassere fokuspunktet over et annet ansikt eller øye ved å trykke på 4 eller 2 .

 • Hvis motivet ser bort etter at ansiktet er oppdaget, vil fokuspunktet flytte seg for å spore bevegelsen.

 • Under avspilling kan du zoome inn på ansiktet eller øyet som brukes til fokus ved å trykke på J .

Ansikts-/øyegjenkjennings-AF
 • Øyedeteksjon er ikke tilgjengelig under filmopptak.

 • Øye- og ansiktsdeteksjon fungerer kanskje ikke som forventet hvis:

  • motivets ansikt opptar en veldig stor eller veldig liten del av bildet,

  • motivets ansikt lyser for sterkt eller for dårlig,

  • motivet bruker briller eller solbriller,

  • motivets ansikt eller øyne er skjult av hår eller andre gjenstander, eller

  • motivet beveger seg for mye under opptak.

Motivsporing AF

Hvis [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-område-modus under live view, kan du trykke på J å aktivere fokussporing. Fokuspunktet vil endres til et målrettingsmiddel; plasser trådkorset over målet og trykk på AF-ON- knappen eller trykk på J igjen for å starte sporingen. Fokuspunktet vil spore det valgte motivet mens det beveger seg gjennom rammen. For å avslutte sporingen, trykk J en tredje gang. For å gå ut av motivsporingsmodus, trykk på W ( Y )-knappen.

Emnesporing

Kameraet kan kanskje ikke spore motiver hvis de beveger seg raskt, forlater rammen eller er skjult av andre objekter, endres synlig i størrelse, farge eller lysstyrke, eller er for små, for store, for lyse, for mørke eller lignende i farge eller lysstyrke til bakgrunnen.

Valg av fokuspunkt

Bortsett fra når [ Auto-område-AF ] er valgt for AF-områdemodus, kan fokuspunktet velges manuelt, slik at fotografier kan komponeres med motivet plassert nesten hvor som helst i rammen.

 1. Opphev fokusvelgerlåsen.

  Drei fokusvelgerlåsen til I .

 2. Bruk multivelgeren til å velge fokuspunktet mens standby-timeren er på.

  • Under søkerfotografering kan du velge mellom 51 fokuspunkter.

  • Under live view kan fokuspunktet plasseres hvor som helst i bildet.

  • Det midterste fokuspunktet kan velges ved å trykke på J .

  • Fokusvelgerlåsen kan roteres til låst ( L ) posisjon etter valg for å forhindre at det valgte fokuspunktet endres når multivelgeren trykkes inn.

Fokuslås

Hvis motivet ikke vil være i det valgte fokuspunktet i den endelige komposisjonen, eller hvis kameraet ikke klarer å fokusere på det valgte motivet, trykker du på A knappen for å låse fokus på ønsket avstand før du rekomponerer bildet ( Fokuslås ).

Få gode resultater med autofokus

Kameraet kan ikke være i stand til å fokusere under forholdene som er oppført nedenfor, i så fall kan utløseren være deaktivert eller bilder kan være ute av fokus, sistnevnte et resultat av at kameraet enten viser fokusindikatoren ( I )—eller, i live view, viser fokuspunktet i grønt – når motivet ikke er i fokus. Fokuser manuelt eller bruk fokuslås for å fokusere på et annet motiv på samme avstand.

 • Det er liten kontrast mellom motivet og bakgrunnen, noe som kan være tilfellet hvis motivet er fotografert mot en vegg uten funksjoner eller bakgrunnen har samme farge som motivet.

 • Fokuspunktet inneholder objekter i forskjellige avstander fra kameraet, som kan være tilfellet hvis motivet er inne i et bur.

 • Motivet domineres av vanlige geometriske mønstre som vinduer i en skyskraper.

 • Fokuspunktet inneholder områder med skarp kontrasterende lysstyrke, noe som kan være tilfellet hvis motivet er halvt i skyggen.

 • Bakgrunnsobjekter fremstår som større enn hovedmotivet, noe som kan være tilfellet hvis en bygning er i rammen bak motivet.

 • Motivet inneholder mange fine detaljer, slik det kan være når motivet er et blomsterfelt.

Manuell fokus

Manuell fokus er tilgjengelig for objektiver som ikke støtter autofokus (ikke-AF NIKKOR-objektiver) eller når autofokusen ikke gir de ønskede resultatene.

 • AF-objektiver : Sett objektivets fokusmodusbryter (hvis tilgjengelig) og kameraets fokusmodusvelger til M .

 • Manuelle fokusobjektiver : Fokuser manuelt.

For å fokusere manuelt, juster objektivets fokusring til bildet som vises på det klare, matte feltet i søkeren er i fokus.

AF-objektiver

Ikke bruk AF-objektiver med objektivets fokusmodusbryter satt til M og kameraets fokusmodusvelger satt til AF . Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan skade kameraet eller objektivet. Dette gjelder ikke AF‑S- og AF‑P-objektiver, som kan brukes i M- modus uten å sette kameraets fokusmodusvelger til M .

Den elektroniske avstandsmåleren

Fokusindikatorene ( I ) i søkeren og skjermen kan brukes til å bekrefte om motivet i det valgte fokuspunktet er i fokus.

 • Fokusindikatorer ( I ) vises når motivet er i fokus.

  Fokusindikator

  Status

  (stabil)

  Motivet er i fokus.

  (stabil)

  Fokuspunktet er foran motivet.

  (stabil)

  Fokuspunktet er bak motivet.

  (stabil)

  Kameraet klarer ikke å fokusere.

 • Vær oppmerksom på at med motivene som er oppført i "Få gode resultater med autofokus" ( Få gode resultater med autofokus ), kan det I ) vises når motivet ikke er i fokus. Bekreft fokus i søkeren før du tar bilder. Under live view kan du kontrollere fokus ved å zoome inn på visningen gjennom objektivet.

 • Et stativ anbefales hvis du opplever problemer med å fokusere.

AF‑P-objektiver

Når et AF-P-objektiv brukes i manuell fokusmodus, vil fokusindikatoren blinke i søkeren (eller i live view, vil fokuspunktet blinke på skjermen) for å advare om at fortsetter å rotere fokusringen i gjeldende retning vil ikke bringe motivet i fokus.

Focal Plane Mark og Flens-Back Distance

Fokusavstanden måles fra brennplanmerket ( E ) på kamerahuset, som viser posisjonen til fokusplanet inne i kameraet ( q ). Bruk dette merket når du måler avstanden til motivet for manuell fokus eller makrofotografering. Avstanden mellom fokalplanet og linsemonteringsflensen er kjent som "flens-bakavstand" ( w ). På dette kameraet er flens-bakavstanden 46,5 mm (1,83 tommer).

Fokus på topp

Hvis fokustopp er aktivert ved bruk av egendefinert innstilling d11 [ Høydepunkter ], vil objekter som er i fokus bli indikert med fargede konturer som vises når fokus justeres manuelt under live view. Merk at topphøydepunkter kanskje ikke vises hvis kameraet ikke er i stand til å oppdage konturer, i så fall kan fokus kontrolleres ved å zoome inn på visningen gjennom linsen på skjermen.