b (auto)-modus kan også brukes for enkel "pek-og-skyt"-filmopptak.

"Filming" versus "opptak"

Gjennom hele denne håndboken brukes begrepene "filming" og "opptak" som følger: "filming" brukes hvis live view-velgeren dreies til 1 , mens "opptak" refererer til handlingen med å ta opp opptak med filmopptaksknappen .

 1. Trykk på utløseren for modushjullåsen på toppen av kameraet, og drei modusvelgeren til b .
 2. Drei live view-velgeren til 1 (live view film).
 3. Trykk på a knappen.
  • Speilet vil heves og live view vil starte. Søkeren blir mørk og visningen gjennom linsen vises på skjermen.

  • Under live view kan eksponering for filmer og bilder forhåndsvises på skjermen.

 4. Trykk på filmopptaksknappen for å starte opptaket.
  • En opptaksindikator vil vises på skjermen. Monitoren viser også gjenværende tid, eller med andre ord den omtrentlige mengden nye opptak som kan tas opp på minnekortet.

   1

   Opptaksindikator

   2

   Gjenstående tid

  • Lyden tas opp via den innebygde mikrofonen. Ikke dekk til mikrofonen under opptak.

  • Fokus kan justeres ved å trykke på motivet i skjermen.

 5. Trykk på filmopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket.
 6. Trykk på a knappen for å avslutte live view.
Opptak av filmer
 • Når du filmer filmer, kan du legge merke til følgende på skjermen. Disse fenomenene vil også være synlige i alle opptak tatt opp med kameraet.

  • Flimmer eller bånd i scener opplyst av kilder som lysrør, kvikksølvdamp eller natriumlamper

  • Forvrengning assosiert med bevegelse (enkelte motiver som tog eller biler som beveger seg i høy hastighet gjennom rammen kan være forvrengt, eller hele bildet kan virke forvrengt når kameraet panoreres horisontalt)

  • Skvette kanter, fargekanter, moiré og lyse flekker på skjermen

  • Lyse områder eller bånd i scener opplyst av blinkende skilt og andre intermitterende lyskilder eller når motivet er kort opplyst av en strobe eller annen lys, øyeblikkelig lyskilde

  • Flimmer oppstår mens blenderåpningen er i bruk

 • Vær oppmerksom på at støy (lyse piksler med tilfeldig avstand, tåke eller linjer) og uventede farger kan vises hvis du bruker X ( T )-knappen for å zoome inn på visningen gjennom objektivet under filming.

 • Filmopptak avsluttes automatisk hvis:

  • Maksimal lengde er nådd

  • Live view-velgeren roteres til en annen innstilling

  • Linsen er fjernet

 • Unngå å rette kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder når du tar opp film. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan føre til skade på kameraets interne kretser.

 • Lyder laget av kameraet kan være hørbare i opptak som er tatt opp:

  • Under autofokus

  • Når strømåpning brukes

  • Under blenderjustering

  • Med vibrasjonsreduksjon aktivert på vibrasjonsreduksjon (VR) linser

 • Hvis lydnivået vises i rødt, er volumet for høyt. Juster mikrofonfølsomheten.

Nedtellingsskjermen
 • En nedtellingstidtaker vil vises i øvre venstre hjørne av skjermen 30 s før filmopptak avsluttes automatisk.

 • Avhengig av opptaksforholdene kan tidtakeren vises umiddelbart når filmopptaket starter.

 • Vær oppmerksom på at uavhengig av tilgjengelig tid (vises i øverste høyre hjørne av skjermen), vil filmingen avsluttes automatisk når nedtellingstimeren utløper.

Justere innstillinger under filmopptak
 • Hodetelefonvolumet kan ikke justeres under opptak.

 • Hvis et annet alternativ enn I (mikrofon av) er valgt, kan mikrofonfølsomheten endres mens opptaket pågår. I kan ikke velges.

Fokusering under filmopptak

Fokus kan også justeres ved å trykke utløseren halvveis ned.

Ta bilder under filming

Bilder kan tas under filming ved å trykke utløseren helt ned. Det resulterende bildet vil ha et sideforhold på 16:9.

 • Et C -ikon vil blinke i displayet når et bilde tas.

 • Bilder kan tas mens opptaket pågår. Å ta bilder avbryter ikke filmopptak.

Ta bilder under filming
 • Opptil 40 bilder kan tas med hver film.

 • Merk at bilder kan tas selv når motivet ikke er i fokus.

 • Bilder tas med dimensjonene som er valgt for filmrammestørrelse.

 • Bilder tas opp i [ JPEG fin m ]-format, uavhengig av hvilket alternativ som er valgt for bildekvalitet.

 • Bildefremføringshastigheten for kontinuerlig utløsermodus varierer med alternativet som er valgt for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ]. Mens opptaket pågår, vil det bare bli tatt ett bilde hver gang utløseren trykkes ned.

 • Fotografier tatt under filming vil ikke vises automatisk etter fotografering selv om [ ] er valgt for [ Bildegjennomsyn ] i avspillingsmenyen.