Løsninger på noen vanlige problemer er oppført nedenfor.

  • Feilsøkingsinformasjon for SnapBridge-appen finner du i appens netthjelp, som kan sees på:
    https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

  • For informasjon om WT-7 trådløs sender, se håndboken som følger med WT-7.

  • For informasjon om Wireless Transmitter Utility eller Camera Control Pro 2, se den elektroniske hjelpen for det aktuelle programmet.

Problem

Løsning

Kameraet viser en TCP/IP-feil.

Sjekk innstillingene for vertsdatamaskinen eller den trådløse ruteren og juster kamerainnstillingene på riktig måte ( Nettverksinnstillinger ).

Kameraet viser feilmeldingen "ingen minnekort".

Bekreft at minnekortet er riktig satt inn ( Sette inn minnekort ).

Opplastingen blir avbrutt og kan ikke gjenopptas.

Opplastingen fortsetter hvis kameraet slås av og deretter på igjen ( Laster opp bilder ).

Forbindelsen er upålitelig.

Hvis [ Auto ] er valgt for [ Channel ], velg [ Manual] og velg kanalen manuelt ( Wi-Fi Connection Settings ).

Hvis kameraet er koblet til en datamaskin i infrastrukturmodus, sjekk at ruteren er satt til en kanal mellom 1 og 8 ( Nettverksinnstillinger ).

[ Koble til smartenhet ] og [ Koble til PC ] er nedtonet og kan ikke velges.

Disse alternativene er ikke tilgjengelige når WT-7 er tilkoblet. Slå av WT-7 ( Trådløs sender (WT-7) ).