Blitskompensasjon brukes til å bevisst endre blitseffekten for for eksempel å endre lysstyrken til motivet i forhold til bakgrunnen. Blitseffekten kan økes for å få hovedmotivet til å virke lysere, reduseres for å hindre gjenskinn, eller på annen måte finjusteres for å gi ønsket resultat.

Justering av blitskompensasjon

Hold inne N ( Y )-knappen og roter underkommandohjulet. Det valgte alternativet vises på skjermen, kontrollpanelet og søkeren.

  • Blitseffekt kan settes til verdier fra −3 til +1 EV.

  • Ved standardinnstillinger gjøres endringer i blitseffekten i trinn på 1 / 3 EV. Størrelsen på trinnet kan velges ved hjelp av egendefinert innstilling b1 [ EV-trinn for eksponeringskontroll ].

  • Generelt, velg positive verdier for sterkere belysning, negative verdier for å sikre at motivet ikke er for sterkt opplyst.

  • Normal blitseffekt kan gjenopprettes ved å sette blitskompensasjon til ±0,0. Blitskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet er slått av.