For å stoppe objektivet ned til valgt blenderåpning og forhåndsvise dybdeskarpheten under fotografering, trykk og hold inne Pv- knappen.

  • Valgfrie blitsenheter som er kompatible med Nikon Creative Lighting System (CLS) vil avgi en modelleringsblits. Modelleringsblitsen kan deaktiveres ved å velge [ Av ] for egendefinert innstilling e5 [ Modelleringsblits ].

  • Du kan velge rollen som er tildelt Pv- knappen. Bruk Egendefinerte innstillinger f3 [ Egendefinerte kontroller ] og g2 [ Egendefinerte kontroller ] i Egendefinerte innstillinger-menyen for å velge rollene som spilles av knappen under henholdsvis fotografering og filmopptak.

Pv- knappen

Pv- knappen kan være deaktivert i enkelte opptaksmoduser eller når visse forhold gjelder.