Trykk på K -knappen for å se bilder og filmer som er tatt opp med kameraet.

 1. Trykk på K knappen.
  • Et bilde vil vises på skjermen.

  • Minnekortet som inneholder bildet som vises vises med et ikon.

 2. Trykk på 4 eller 2 for å se flere bilder.
  • Ytterligere bilder kan også vises ved å dra en finger til venstre eller høyre over skjermen ( Berøringskontroller ).

  • For å avslutte avspillingen og gå tilbake til opptaksmodus, trykk utløseren halvveis ned.

Bildegjennomgang

Når [ ] er valgt for [ Bildegjennomgang ] i avspillingsmenyen, vises bilder automatisk på skjermen etter opptak uten at brukeren trykker på K knappen.

Se på filmer

Filmer er indikert med et 1 -ikon. Trykk på a ikonet i displayet eller trykk på J for å starte avspilling (en fremdriftslinje viser din omtrentlige posisjon i filmen).

1

1 ikon

2

Lengde

3

a ikon

4

Nåværende posisjon/total lengde

5

Fremdriftslinje

6

Volum

7

Guide

Filmavspillingsoperasjoner

Til

Beskrivelse

Pause

Trykk på 3 for å pause avspillingen.

Gjenoppta

Trykk på J for å gjenoppta avspillingen når avspillingen er satt på pause eller under tilbakespoling/fremover.

Spole tilbake/forover

 • Trykk 4 for å spole tilbake, 2 for å gå videre. Hastigheten øker for hvert trykk, fra 2× til 4× til 8× til 16×.

 • Hold 4 eller 2 nede for å hoppe til henholdsvis første eller siste bilde.

 • Den første rammen er indikert med en h i øvre høyre hjørne av skjermen, den siste rammen med en i .

Start sakte filmavspilling

Trykk på 3 mens filmen er satt på pause for å starte sakte filmavspilling.

Jogg bakover/forover

 • Trykk på 4 eller 2 mens filmen er satt på pause for å spole tilbake eller frem ett bilde om gangen.

 • Hold 4 eller 2 nede for kontinuerlig tilbake- eller fremspoling.

Hopp over 10 s

Drei hovedkommandohjulet ett stopp for å hoppe frem eller tilbake 10 s.

Hopp til siste eller første bilde

Hvis filmen ikke inneholder noen indekser, kan du hoppe til første eller siste bilde ved å rotere underkommandohjulet.

Hopp til indeks

Hvis filmen inneholder indekser, vil du gå til neste eller forrige indeks ved å rotere underkommandohjulet.

 • Indekser kan legges til eller fjernes fra [ EDIT MOVIE ]-menyen, som kan vises ved å sette avspillingen på pause og trykke på i knappen.

Juster volumet

Trykk på X ( T ) for å øke volumet, W ( Y ) for å redusere.

Trim film

For å vise [ EDIT MOVIE ]-menyen, sett avspillingen på pause og trykk på i knappen.

Exit

Trykk på 1 eller K for å avslutte til avspilling på full skjerm.

Avslutt til opptaksmodus

Trykk utløseren halvveis ned for å avslutte avspilling og gå tilbake til opptaksmodus.

Indekser

Indekser kan legges til når avspillingen er satt på pause ved å trykke på i knappen og velge [ Legg til indeks ]. Du kan raskt hoppe til indekserte steder under avspilling og redigering. Tilstedeværelsen av indekser indikeres med et p ikon i avspillingsskjermen på full skjerm.

Sletting av uønskede bilder

Bilder kan slettes som beskrevet nedenfor. Merk at når de er slettet, kan ikke bilder gjenopprettes.

 1. Vis bildet.
  • Trykk på K knappen for å starte avspilling og trykk på 4 eller 2 til ønsket bilde vises.

  • Plasseringen av det gjeldende bildet vises med et ikon nederst til venstre på skjermen.

 2. Slett bildet
  • Trykk på O ( Q )-knappen; en bekreftelsesdialog vil vises. Trykk på O ( Q )-knappen igjen for å slette bildet og gå tilbake til avspilling.

  • For å avslutte uten å slette bildet, trykk på K .