Bruk S ( Q )-knappen for å justere kameraets lysfølsomhet (ISO-følsomhet). Jo høyere ISO-følsomhet, jo mindre lys trengs for å lage en eksponering, noe som gir raskere lukkerhastigheter eller mindre blenderåpninger. Du har også muligheten til å aktivere automatisk ISO-følsomhetskontroll, som automatisk justerer følsomheten hvis optimal eksponering ikke kan oppnås med innstillingen valgt av brukeren.

Justering av ISO-følsomhet

Hold inne S ( Q )-knappen og drei hovedkommandohjulet.

  • Velg mellom verdier fra ISO 100 til 51200. Innstillinger fra ca. 0,3 til 1 EV under ISO 100 og 0,3 til 2 EV over ISO 51200 er også tilgjengelig.

  • I tillegg til innstillinger fra ISO 100 til 51200, tilbyr b og alle andre EFCT- moduser enn j også et X ([ Auto ])-alternativ. Når X er valgt, justerer kameraet ISO-følsomheten automatisk.

Høy ISO-følsomhet

Jo høyere ISO-følsomhet, desto mindre lys trengs for å lage en eksponering, noe som gjør det mulig å ta bilder når belysningen er dårlig og bidrar til å forhindre uskarphet når motivet er i bevegelse. Vær imidlertid oppmerksom på at jo høyere følsomhet, desto mer sannsynlig er det at bildet blir påvirket av "støy" i form av tilfeldig fordelte lyse piksler, tåke eller linjer.

Aktiverer automatisk ISO-følsomhetskontroll

I P , S , A og M- modus kan du holde inne S ( Q )-knappen og rotere underkommandohjulet for å velge om kameraet automatisk skal justere ISO-følsomheten hvis ønsket eksponering ikke kan oppnås ved verdien valgt av bruker.

  • Når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert, vil ISO AUTO- indikatorer vises i kontrollpanelet og søkeren. Når disse indikatorene lyser (ikke blinker), vil bildene bli tatt med følsomheten valgt for [ ISO-følsomhet ]. Når følsomheten endres fra verdien valgt av brukeren, vil ISO AUTO- indikatorene blinke og den endrede verdien vises i displayene.

Maksimal følsomhet

I modusene P , S , A og M kan du velge en øvre grense for automatisk ISO-følsomhetskontroll for å forhindre at ISO-følsomheten økes for høyt. Maksimal ISO-følsomhet kan velges ved å bruke [ ISO-følsomhetsinnstillinger ] > [ Auto ISO-følsomhetskontroll ] > [ Maksimal følsomhet ] i fotoopptaksmenyen.