AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR-objektivhåndbok

Denne delen er inkludert som en objektivhåndbok for kjøpere av AF‑S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR objektivsett.

 • Merk at objektivsett kanskje ikke er tilgjengelig i enkelte land eller regioner.

Deler av objektivet

Delene til AF‑S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR er oppført nedenfor.

1

Solblender ( The Lens Hood )

2

Linsedekseljusteringsmerke ( The Lens Hood )

3

Låsemerke for objektivdeksel ( The Lens Hood )

4

Monteringsmerke for objektivhette ( The Lens Hood )

5

Zoomring

6

Brennviddeskala

7

Brennviddemerke

8

Fokusavstandsindikator

9

Fokusavstandsmerke

10

Fokusring ( Manuell fokus )

11

Linsemonteringsmerke ( Feste et objektiv )

12

Gummi linsemontert pakning

13

CPU-kontakter ( Gjenkjenne CPU- og Type G-, E- og D-objektiver )

14

Bryter for fokusmodus ( Manuell fokus )

15

Bryter for vibrasjonsreduksjon ( Vibrasjonsreduksjon (VR) )

16

Bryter for vibrasjonsreduksjon

Fokus

Støttede fokusmoduser vises i tabellen nedenfor.

Kamerafokusmodus

Objektivfokusmodus

M/A

M

AF (A/S/C)

Autofokus med manuell overstyring (manuell prioritet)

Manuell fokusering med elektronisk avstandsmåler

MF

Manuell fokusering med elektronisk avstandsmåler

For informasjon om kameraets fokusmodus, se kamerahåndboken.

M/A (autofokus med manuell overstyring)

 1. Skyv objektivets fokusmodusbryter til M/A.

 2. Hvis ønskelig, kan autofokus overstyres ved å rotere objektivets fokusring mens utløseren trykkes halvveis ned eller AF-ON-knappen trykkes ned.

 3. For å refokusere med autofokus, trykk utløseren halvveis ned eller trykk på AF-ON-knappen igjen.

Zoom og dybdeskarphet

Før du fokuserer, roter zoomringen for å justere brennvidden og komponere bildet. Hvis kameraet tilbyr forhåndsvisning av dybdeskarphet (stopp ned), kan dybdeskarpheten forhåndsvises i søkeren.

 • Objektivet bruker Nikon internfokuseringssystem (IF). Brennvidden reduseres når fokusavstanden blir kortere.

 • Fokusavstandsindikatoren er kun ment som en veiledning og viser kanskje ikke nøyaktig avstanden til motivet. I tillegg kan det hende at fokusavstandsindikatoren, på grunn av dybdeskarphet eller andre faktorer, ikke vises ∞ når kameraet er fokusert på et fjerntliggende objekt.

Blenderåpning

Blenderåpningen justeres ved hjelp av kamerakontroller.

Bruk av objektivet på kameraer med innebygd blits

Når du bruker kameraets innebygde blits:

 • Pass på at motivet er i en rekkevidde på minst 0,6 m (2 fot).

 • Fjern objektivdekslene for å unngå at de kaster skygger på bilder tatt med blits.

 • Hvis blitsen er delvis skjult av linsedekselet eller tuppen av objektivet, vil det vises skygger på motiver i nærheten av kameraet.

1

skygge

2

skygge

 • Når objektivet er montert på følgende kameraer, kan den innebygde blitsen ikke være i stand til å lyse opp hele motivet i områder som er mindre enn de som er gitt nedenfor:

  Digitalt speilreflekskamera

  Zoomposisjon/minimumsavstand uten skygger

  D750 ( FX format)/D610 ( FX format)/D600 ( FX -format)

  • 24 mm/2,0 m (6 fot 7 tommer)

  • 28 mm/1,0 m (3 fot 4 tommer)

  • 50 mm og opp/ingen skygger

  D810-serien ( FX format)/D800-serien ( FX format)

  • 28 mm/1,0 m (3 fot 4 tommer)

  • 35 mm og opp/ingen skygger

  D700 ( FX format)

  • 24 mm/3,0 m (9 fot 11 tommer)

  • 35 mm og opp/ingen skygger

  D300-serien/D200/D100

  • 24 mm/1,0 m (3 fot 4 tommer)

  • 35 mm og opp/ingen skygger

  D90/D80/D70-serien/D50

  • 24 mm/1,5 m (5 fot)

  • 35 mm og opp/ingen skygger

  D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/D3300/D3200

  • 24 mm/1,5 m (5 fot)

  • 28 mm og opp/ingen skygger

  D5000/D3100/D3000/D60/D40-serien

  • 24 mm/2,5 m (8 fot 3 tommer)

  • 35 mm og opp/ingen skygger

  D3400

  • 24 mm/1,5 m (5 fot)

  • 28 mm/1,0 m (3 fot 4 tommer)

  • 35 mm og opp/ingen skygger

Vibrasjonsreduksjon (VR)

Bruke bryteren for vibrasjonsreduksjon

: Aktiver vibrasjonsreduksjon. Vibrasjonsreduksjon aktiveres når utløseren trykkes halvveis ned, og reduserer effekten av kamerarystelser for forbedret innramming og fokus.

AV : Vibrasjonsreduksjon av.

Bruk av vibrasjonsreduksjonsmodusbryteren

Alternativet som er valgt med bryteren for vibrasjonsreduksjonsmodus trer i kraft når bryteren for vibrasjonsreduksjon er i PÅ- posisjon.

NORMAL : Kompenserer hovedsakelig for normale former for vibrasjoner. Vibrasjonsreduksjon gjelder også når kameraet panoreres.

AKTIV : Reduser effekten av vibrasjoner når du fotograferer fra et kjøretøy i bevegelse og i andre situasjoner med aktiv kamerabevegelse. Kameraet registrerer ikke panoreringsbevegelse.

Bruke vibrasjonsreduksjon: Merknader
 • Når du bruker vibrasjonsreduksjon, trykker du utløseren halvveis ned og venter til bildet i søkeren har stabilisert seg før du trykker utløseren helt ned.

 • Når vibrasjonsreduksjon er aktiv, kan bildet i søkeren vippe etter at lukkeren utløses, men dette indikerer ikke en funksjonsfeil.

 • Skyv bryteren for vibrasjonsreduksjonsmodus til NORMAL for panoreringsbilder. I NORMAL- modus gjelder vibrasjonsreduksjon kun for bevegelser som ikke er en del av en panne. Hvis kameraet panoreres horisontalt, for eksempel, vil vibrasjonsreduksjon kun brukes på vertikal risting.

 • Ikke slå av kameraet eller fjern objektivet mens vibrasjonsreduksjon er aktiv. Hvis strømmen til linsen brytes mens vibrasjonsreduksjon er på, kan linsen rasle når den ristes, men dette indikerer ikke en funksjonsfeil. Raslingen slutter når objektivet settes på igjen og kameraet slås på.

 • Hvis kameraet er utstyrt med en innebygd blits, vil vibrasjonsreduksjon bli deaktivert mens blitsen lades.

 • For kameraer utstyrt med en AF-ON-knapp, vil ikke vibrasjonsreduksjon utføres når knappen trykkes inn.

 • Velg AV når kameraet er montert på et stativ. Vær imidlertid oppmerksom på at anbefales hvis stativhodet er usikret eller kameraet er montert på en monopod.

Objektivet

Objektivet beskytter linsen og blokkerer strølys som ellers ville forårsake fakkel eller spøkelser.

Feste panseret

 • Bekreft at monteringsmerket for motlyshette ( I ) er på linje med låsemerket for motlyshette (— K ) som vist i illustrasjonen ( e ).

 • Når du fester eller fjerner hetten, unngå å gripe den for hardt. Når du fester eller fjerner panseret, hold den nær panserjusteringsmerket ( ).

 • Vignettering kan oppstå hvis panseret ikke er riktig festet.

 • Hetten kan snus og monteres på linsen når den ikke er i bruk.

Medfølgende tilbehør

 • LC-77 objektivdeksel (frontdeksel)

 • LF-4 objektivdeksel (bakdeksel) *

 • HB-53 motlyshette

 • CL-1218 fleksibel objektivveske

 • En annen deksel kan leveres med objektivsett.

Kompatibelt tilbehør

 • 77 mm skrufiltre

Spesifikasjoner

Type

Type G AF‑S-objektiv med innebygd CPU og F-fatning

Brennvidde

24–120 mm

Maksimal blenderåpning

f/4

Linsekonstruksjon

17 elementer i 13 grupper (inkludert 2 ED-linseelementer, 3 asfæriske linseelementer og linseelementer med Nano Crystal Coat)

Synsvinkel

84° – 20° 20' ( Nikon FX -format D-SLR-kameraer)
61° – 13° 20' ( Nikon DX -format D-SLR-kameraer)

Brennviddeskala

Gradert i millimeter (24, 28, 35, 50, 70, 85, 120)

Avstandsinformasjon

Utgang til kamera

Zoom

Manuell zoom med uavhengig zoomring

Fokusering

Nikon Internal Focusing (IF) System med autofokus kontrollert av Silent Wave Motor og separat fokusring for manuell fokus

Vibrasjonsreduksjon

Linseskift ved hjelp av talespolemotorer (VCM)

Fokusavstandsindikator

0,45 m til uendelig (∞)

Minimum fokusavstand

0,45 m (1,48 fot) fra fokusplan ved alle zoomposisjoner

Membranblader

9 (avrundet membranåpning)

Diafragma

Helautomatisk

Blenderåpning

f/4–22

Målesystem

Full blenderåpning

Størrelse på filtervedlegg

77 mm (P = 0,75 mm)

Dimensjoner

Ca. 84 mm maksimal diameter × 103,5 mm (avstand fra kameralinsemonteringsflens)

Vekt

Ca. 710 g (1 lb 9,1 oz)

 • Nikon forbeholder seg retten til å endre utseendet og spesifikasjonene til maskinvaren og programvaren beskrevet i denne håndboken når som helst og uten forvarsel.

 • Nikon vil ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå på grunn av feil som denne håndboken kan inneholde.

Linsepleie
 • Hold CPU-kontaktene rene.

 • Skulle gummipakningen bli skadet, må du slutte å bruke den umiddelbart og ta objektivet med til et Nikon -autorisert servicesenter for reparasjon.

 • Bruk en blåser for å fjerne støv og lo fra linsens overflater. For å fjerne flekker og fingeravtrykk, påfør en liten mengde etanol eller linserenser på en myk, ren bomullsklut eller linseserviett og rengjør fra midten og utover med en sirkulær bevegelse, pass på at du ikke legger igjen flekker eller berører glasset med fingrene.

 • Bruk aldri organiske løsemidler som fortynner eller bensin til å rengjøre linsen.

 • Neutral Color (NC) filtre kan brukes for å beskytte frontlinseelementet. Objektivet kan også brukes.

 • Sett på linsedekslene før du setter objektivet i etuiet.

 • Når en linsehette er festet, må du ikke løfte eller holde objektivet eller kameraet med kun hetten.

 • Hvis linsen ikke skal brukes over en lengre periode, oppbevar den på et kjølig, tørt sted for å forhindre mugg og rust. Må ikke oppbevares i direkte sollys eller sammen med nafta- eller kamfermøllkuler.

 • Hold linsen tørr; rust på den indre mekanismen kan skade linsen.

 • Ikke la linsen ligge i nærheten av varmeovner eller på andre varme steder. Ekstrem varme kan skade eller deformere deler laget av forsterket plast.