For å se filmopptaksmenyen, velg kategorien 1 i kameramenyene.

Filmopptaksmenyen inneholder følgende elementer:

Punkt

0

[ Tilbakestill filmopptaksmeny ]

Tilbakestill filmopptaksmenyen

[ Filnavn ]

Filnavn

[ Destinasjon ]

Mål

[ Bildeområde ]

Bildeområde

[ Bildestørrelse / bildefrekvens ]

Rammestørrelse/bildehastighet

[ Filmkvalitet ]

Filmkvalitet

[ Filmfiltype ]

Filmfiltype

[ ISO-følsomhetsinnstillinger ]

ISO-følsomhetsinnstillinger

[ Hvitbalanse ]

Hvit balanse

[ Angi Picture Control ]

Still inn Picture Control

[ Administrer Picture Control ]

Administrer Picture Control

[ Aktiv D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

[ Høy ISO NR ]

Høy ISO NR

[ Diffraksjonskompensasjon ]

Diffraksjonskompensasjon

[ Flimmerreduksjon ]

Flimmerreduksjon

[ Elektronisk VR ]

Elektronisk VR

[ Mikrofonfølsomhet ]

Mikrofonfølsomhet

[ Demper ]

Demper

[ Frekvensrespons ]

Frekvensrespons

[ Vindstøyreduksjon ]

Vindstøyreduksjon

[ Hodetelefonvolum ]

Hodetelefonvolum

[ Tidskode ]

Tidskode