Trykk på A (AE-L/AF-L)-knappen for å låse fokus og eksponering for bilder tatt med autofokus.

 • Du kan velge rollen som er tildelt A knappen. Bruk Egendefinerte innstillinger f3 [ Egendefinerte kontroller ] og g2 [ Egendefinerte kontroller ] i Egendefinerte innstillinger-menyen for å velge rollene som spilles av knappen under henholdsvis fotografering og filmopptak.

Eksponeringslås (AE).

Eksponeringslås kan brukes til å rekomponere bilder etter måling av et motiv som ikke vil være i det valgte fokusområdet i den endelige komposisjonen. Eksponeringslås er spesielt effektiv når [ Spot metering ] eller [ Center-weighted metering ] er valgt for måling.

Fokuslås

Bruk fokuslås for å låse fokus på gjeldende motiv når AF-A eller AF-C er valgt for AF-modus. Når du bruker fokuslås, velg en annen AF-områdemodus enn [ Auto-område AF ].

Låser fokus og eksponering

 1. Plasser motivet i det valgte fokuspunktet og trykk utløseren halvveis ned for å stille inn fokus og eksponering.

 2. Med utløseren trykket halvveis ned ( q ), trykk på A knappen ( w ).

  • Fokus og eksponering låses mens A knappen trykkes inn. Eksponeringen vil ikke endre seg selv når sammensetningen endres.

  • Et AE-L- ikon vil vises i søkeren eller skjermen.

 3. Hold A knappen nede og komponer bildet på nytt.

  Ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet. Hvis avstanden til motivet endres, slipper du låsen og fokuserer igjen på den nye avstanden.

Låse fokus når AF‑S er valgt for AF-modus

Fokus låses mens utløseren trykkes halvveis ned. Fokus låses også mens A knappen trykkes ned.

Bruk av utløserknappen for eksponeringslås

Hvis [ På (halvt trykk) ] er valgt for egendefinert innstilling c1 [ Utløserknapp AE‑L ], låses eksponeringen mens utløseren trykkes halvveis ned.

Ta flere bilder på samme fokusavstand
 • Fokus forblir låst hvis du holder A knappen nede mellom bildene, slik at flere bilder etter hverandre kan tas med samme fokusinnstilling.

 • Fokus forblir også låst hvis du holder utløserknappen nede halvveis mellom bildene.