Følg trinnene nedenfor for å velge det gjeldende bildet for opplasting til en smartenhet, datamaskin eller ftp-server.

 • i menyelementene som brukes til å velge bilder for opplasting varierer med typen enhet som er tilkoblet:

  • [ Velg for å sende/oppheve valget (smartenhet) ]: Vises når kameraet er koblet til en smartenhet via innebygd Bluetooth ved å bruke [ Koble til smartenhet ]-elementet i oppsettmenyen ( Koble til smartenhet ).

  • [ Velg for å sende/oppheve valg (PC) ]: Vises når kameraet er koblet til en datamaskin via innebygd Wi-Fi ved å bruke [ Koble til PC ]-elementet i oppsettmenyen ( Koble til PC ).

  • [ Velg for å sende/oppheve valget (WT) ]: Vises når kameraet er koblet til en datamaskin eller ftp-server via en WT-7 trådløs sender (tilgjengelig separat) ved å bruke elementet [ Trådløs sender (WT-7) ] i oppsettmenyen ( Trådløs sender (WT-7) ).

 • Filmer kan ikke velges for opplasting når kameraet er koblet til en smartenhet via SnapBridge -appen.

 • Maksimal filstørrelse for filmer lastet opp på andre måter er 4 GB.

 1. Velg et bilde.

  Vis et bilde i fullskjermsavspilling eller avspillingszoom eller velg det i miniatyrbildelisten.

 2. Velg [ Velg for å sende/oppheve valget ].

  Trykk på i knappen for å vise i menyen, uthev deretter [ Velg for å sende/opphev valget ] og trykk på J . Bilder valgt for opplasting er indikert med et W ikon; for å velge bort, gjenta trinn 1 og 2.