Du kan velge et bildeområde ved å bruke elementet [ Bildeområde ] > [ Velg bildeområde ] i filmopptaksmenyen. Velg [ FX ] for å ta opp filmer i det som omtales som " FX -basert filmformat", [ DX ] for å ta opp i " DX -basert filmformat". Forskjellene mellom de to er illustrert nedenfor.

  • Størrelsene på områdene som tas opp er omtrent 35,9 × 20,2 mm ( FX -basert filmformat) og 23,5 × 13,2 mm ( DX -basert filmformat). Filmer tatt med et DX -formatobjektiv og [ ] valgt for [ Bildeområde ] > [ Auto DX beskjæring ] i filmopptaksmenyen tas opp i DX -basert filmformat.

  • Aktivering av elektronisk vibrasjonsreduksjon ved å velge [ ] for [ Elektronisk VR ] i filmopptaksmenyen reduserer størrelsen på beskjæringen, noe som øker den tilsynelatende brennvidden.