Justere bildeområdeinnstillinger

Innstillinger for bildeområde kan vises ved å velge [ Bildeområde ] i fotoopptaksmenyen.

Velg bildeområde

Velg bildeområdet. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Alternativ

Beskrivelse

TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[1]/entry[1]/p/indexmarker[2]c

[ FX (36×24) ]

Bildene tas opp i FX-format med en synsvinkel som tilsvarer et NIKKOR-objektiv på et 35 mm-formatkamera.

TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[1]TODO: table/tgroup/tbody/row[2]/entry[1]/p/indexmarker[2]a

[ DX (24×16) ]

Bildene er tatt opp i DX-format. For å beregne den omtrentlige brennvidden til objektivet i 35 mm-format, multipliser med 1,5.

TODO: table/tgroup/tbody/row[3]/entry[1]/p/indexmarkerm

[ 1:1 (24×24) ]

Bildene tas opp med et sideforhold på 1:1.

TODO: table/tgroup/tbody/row[4]/entry[1]/p/indexmarkerZ

[ 16:9 (36×20) ]

Bildene tas opp med et sideforhold på 16:9.

1

FX (36×24)

2

DX (24×16)

3

1 : 1 (24×24)

4

16 : 9 (36×20)

5

DX-format (24×16) bildesirkel

6

FX-format (36×24) bildesirkel

DX-objektiver

DX-objektiver er designet for bruk med DX-formatkameraer og har en mindre synsvinkel enn objektiver for 35 mm-formatkameraer. Hvis [ Auto DX-beskjæring ] er av og et annet alternativ enn [ DX (24 × 16) ] (DX-format) er valgt for [ Velg bildeområde ] når et DX-objektiv er festet, kan kantene på bildet bli formørket. Dette er kanskje ikke synlig i søkeren, men når bildene spilles av kan du merke et fall i oppløsningen eller at kantene på bildet er mørklagt.

Velge bildeområdet via knapper og kommandohjul

Hvis [ Velg bildeområde ] har blitt tilordnet til en knapp ved hjelp av egendefinert innstilling f3 [ Egendefinerte kontroller ], kan bildeområdet velges ved å trykke på knappen og rotere et kommandohjul.

 • Den valgte beskjæringen vises i søkeren ( Velg bildeområde ).

 • Alternativet som er valgt for bildeområde kan vises i kontrollpanelet og søkeren ved å trykke på knappen som [ Velg bildeområde ] er tilordnet til.

Bildeområde

Vise

[ FX (36×24) ]

[ DX (24×16) ]

[ 1 : 1 (24×24) ]

[ 16 : 9 (36×20) ]

 • Kamerakontroller kan ikke brukes til å velge bildeområde når et DX-objektiv er festet og [ Auto DX-beskjæring ] er på.

Bildestørrelse

Bildestørrelsen varierer med alternativet som er valgt for bildeområde.

[ Auto DX Crop ]

Velg om kameraet automatisk velger bildeområdet [ DX (24×16) ] (DX-format) når et DX-objektiv er festet.

Alternativ

Beskrivelse

[ ]

Kameraet velger automatisk bildeområdet [ DX (24×16) ] (DX-format) når et DX-objektiv er festet.

[ Av ]

Automatisk bildeområdevalg deaktivert.

Søkermaskeskjermen

Hvis [ ] er valgt, vil området utenfor beskjæring ([ FX (36×24) ] unntatt) vises i grått i søkeren.

Justering av bildekvalitet

Velg bildekvalitetsalternativet som brukes når fotografier tas opp.

Alternativ

Beskrivelse

[ NEF (RAW) + JPEG fin m ]

Ta opp to kopier av hvert bilde: et NEF (RAW)-bilde og en JPEG-kopi.

 • For JPEG-kopien kan du velge mellom alternativer som prioriterer bildekvalitet eller filstørrelse. Alternativer med stjerne (“ m ”) prioriterer bildekvalitet, de uten stjerne (“ m ”) filstørrelse.

 • Bare JPEG-kopien vises under avspilling. NEF (RAW)-bildet kan bare vises på en datamaskin.

 • Sletting av JPEG-kopien fra kameraet sletter også NEF (RAW)-bildet.

[ NEF (RAW) + JPEG fin ]

[ NEF (RAW) + JPEG normal m ]

[ NEF (RAW) + JPEG normal ]

[ NEF (RAW) + JPEG basic m ]

[ NEF (RAW) + JPEG basic ]

[ NEF (RAW) ]

Ta bilder i NEF (RAW)-format.

[ JPEG fin m ]

Ta bilder i JPEG-format. "Fin" gir bilder med høyere kvalitet enn "normale" og "normale" bilder med høyere kvalitet enn "grunnleggende".

 • Velg alternativer med m å maksimere kvaliteten, alternativer uten m å sikre at alle bilder har mer eller mindre samme filstørrelse.

[ JPEG fin ]

[ JPEG normal m ]

[ JPEG normal ]

[ JPEG basic m ]

[ JPEG basic ]

NEF (RAW)
 • NEF (RAW)-filer har filtypen "*.nef".

 • Prosessen med å konvertere NEF (RAW)-bilder til andre svært bærbare formater som JPEG omtales som "NEF (RAW)-behandling". Under denne prosessen kan bildekontroller og innstillinger som eksponeringskompensasjon og hvitbalanse justeres fritt.

 • Selve RAW-dataene påvirkes ikke av NEF (RAW)-behandling, og kvaliteten vil forbli intakt selv om bildene behandles flere ganger med forskjellige innstillinger.

 • NEF (RAW)-behandling kan utføres i kameraet ved å bruke [ NEF (RAW)-behandling ]-elementet i retusjeringsmenyen eller på en datamaskin som bruker Nikons NX Studio-programvare. NX Studio er tilgjengelig gratis fra Nikon Download Center.

Velge et bildekvalitetsalternativ

Under søkerfotografering kan du velge et bildekvalitetsalternativ ved å holde inne X ( T )-knappen og rotere hovedkommandohjulet.

Fotoopptaksmenyen [ Bildekvalitet ]

Bildekvaliteten kan også justeres ved å bruke [ Bildekvalitet ]-elementet i fotoopptaksmenyen. Bruk elementet [ Bildekvalitet ] i fotoopptaksmenyen for å justere bildekvaliteten under live view.

Ta opp bilder til to minnekort

Hvis [ RAW-spor 1 - JPEG-spor 2 ] er valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] når fotografier tas med bildekvalitetsinnstillinger på NEF (RAW) + JPEG, vil NEF (RAW)-kopien bli lagret på kortet i spor 1 og JPEG-kopi til kortet i spor 2.

Velge en bildestørrelse

Velg en størrelse for nye JPEG-bilder. Størrelsen for JPEG-bilder kan velges fra [ Large ], [ Medium ] og [ Small ]. Antall piksler i bildet varierer med alternativet valgt for bildeområde ( Justere bildeområdeinnstillinger ).

Bildeområde

Alternativ

Størrelse (piksler)

Utskriftsstørrelse (cm/in.) *

[ FX (36×24) ] (FX-format)

Stor

6048 × 4024

51,2 × 34,1/20,2 × 13,4

Medium

4528 × 3016

38,3 × 25,5/15,1 × 10,1

Liten

3024 × 2016

25,6 × 17,1/10,1 × 6,7

[ DX (24×16) ] (DX-format)

Stor

3936 × 2624

33,3 × 22,2/13,1 × 8,7

Medium

2944 × 1968

24,9 × 16,7/9,8 × 6,6

Liten

1968 × 1312

16,7 × 11,1/6,6 × 4,4

[ 1 : 1 (24×24) ]

Stor

4016 × 4016

34,0 × 34,0/13,4 × 13,4

Medium

3008 × 3008

25,5 × 25,5/10,0 × 10,0

Liten

2000 × 2000

16,9 × 16,9/6,7 × 6,7

[ 16 : 9 (36×20) ]

Stor

6048 × 3400

51,2 × 28,8/20,2 × 11,3

Medium

4528 × 2544

38,3 × 21,5/15,1 × 8,5

Liten

3024 × 1696

25,6 × 14,4/10,1 × 5,7

 • Omtrentlig størrelse ved utskrift ved 300 dpi. Utskriftsstørrelse i tommer tilsvarer bildestørrelse i piksler delt på skriveroppløsning i punkter per tomme (dpi; 1 tomme = ca. 2,54 cm).

Velge en bildestørrelse

Under søkerfotografering kan du velge bildestørrelse ved å holde inne X ( T )-knappen og rotere underkommandohjulet.

Alternativet Fotoopptaksmenyen [ Bildestørrelse ]

Bildestørrelse for JPEG-bilder kan også justeres ved å bruke [ Bildestørrelse ]-elementet i fotoopptaksmenyen. Bruk elementet [ Bildestørrelse ] i fotoopptaksmenyen for å justere bildestørrelsen under live view.