Bruk Fn- knappen for rask tilgang til valgte innstillinger.

  • Den tilordnede innstillingen kan justeres ved å holde inne Fn- knappen og dreie kommandohjulene. I noen tilfeller kan justeringer gjøres med både hoved- og underkommandohjul.

  • Bruk Egendefinerte innstillinger f3 [ Egendefinerte kontroller ] og g2 [ Egendefinerte kontroller ] i Egendefinerte innstillinger-menyen for å velge rollene som Fn- knappen skal spille under henholdsvis fotografering og filmopptak.

  • Standardtilordningen for Fn- knappen er [ Velg bildeområde ].

Fn- knappen

Fn- knappen kan være deaktivert i enkelte opptaksmoduser eller når visse forhold gjelder.