For å vise [ MIN MENY ], velg O fanen i kameramenyene.

O Min meny: Opprette en egendefinert meny

Min meny kan brukes til å lage og redigere en tilpasset liste med opptil 20 elementer fra avspilling, fotoopptak, filmopptak, egendefinerte innstillinger, oppsett og retusjeringsmenyer. Elementer kan legges til, slettes og omorganiseres som beskrevet nedenfor.

Legge til elementer i Min Meny

 1. Velg [ Legg til elementer ] i [ O MIN MENY ].

  Marker [ Legg til elementer ] og trykk på 2 .

 2. Velg en meny.

  Marker navnet på menyen som inneholder elementet du ønsker å legge til og trykk 2 .

 3. Velg en gjenstand.

  Marker ønsket menyelement og trykk på J .

 4. Plasser det nye elementet.

  Trykk 1 eller 3 for å plassere det nye elementet og trykk J for å legge det til i Min meny.

 5. Legg til flere elementer.
  • Elementene som vises i Min meny er indikert med en hake ( L ).

  • Elementer angitt med et V ikon kan ikke velges.

  • Gjenta trinn 1–4 for å velge flere elementer.

Fjerner elementer fra Min Meny

 1. Velg [ Fjern elementer ] i [ O MIN MENY ].

  Marker [ Fjern elementer ] og trykk på 2 .

 2. Velg elementer.
  • Marker elementer og trykk på 2 for å velge ( M ) eller oppheve valget.

  • Fortsett til alle elementene du ønsker å fjerne er valgt ( L ).

 3. Fjern de valgte elementene.

  Trykk J ; en bekreftelsesdialog vil vises. Trykk J igjen for å fjerne de valgte elementene.

Fjerne elementer mens du er i Min Meny

Elementer kan også fjernes ved å markere dem i [ O MY MENU ] og trykke på O ( Q )-knappen; en bekreftelsesdialog vil vises. Trykk på O ( Q ) igjen for å fjerne det valgte elementet.

Omorganisere elementer i Min meny

 1. Velg [ Ranger elementer ] i [ O MIN MENY ].

  Marker [ Ranger elementer ] og trykk på 2 .

 2. Velg en gjenstand.

  Marker elementet du ønsker å flytte og trykk på J .

 3. Plasser elementet.
  • Trykk på 1 eller 3 for å flytte elementet opp eller ned i Min meny, og trykk på J .

  • Gjenta trinn 2–3 for å omplassere flere elementer.

 4. Gå ut til [ O MY MENU ].

  Trykk på G -knappen for å gå tilbake til [ O MY MENU ].

Viser nylige innstillinger

 1. Velg [ Velg fane ] i [ O MIN MENY ].

  Marker [ Velg fane ] og trykk på 2 .

 2. Velg [ m NYLIGE INNSTILLINGER ].
  • Marker [ m SENIGE INNSTILLINGER ] i menyen [ Velg fane ] og trykk på J .

  • Navnet på menyen vil endres fra [ MIN MENY ] til [ NYLIGE INNSTILLINGER ].

m Nylige innstillinger: Få tilgang til nylig brukte innstillinger

Hvordan elementer legges til nylige innstillinger

Menyelementer legges til øverst i menyen for nylige innstillinger etter hvert som de brukes. De tjue siste innstillingene er oppført.

Fjerne elementer fra menyen for nylige innstillinger

For å fjerne et element fra [ NYLIGE INNSTILLINGER ]-menyen, uthev det og trykk på O ( Q )-knappen; en bekreftelsesdialog vil vises. Trykk på O ( Q ) igjen for å fjerne det valgte elementet.

Viser Min meny

Hvis du velger [ Velg fane ] i menyen for nylige innstillinger, vises elementene som vises i trinn 2 av "Vise nylige innstillinger" ( Viser nylige innstillinger ). Marker [ O MIN MENY ] og trykk på J for å vise Min meny.