I fullskjerms-, zoom- og miniatyravspilling kan Q / g ( U )-knappen brukes til å beskytte fotografier mot utilsiktet sletting. Beskyttede filer kan ikke slettes med O ( Q )-knappen eller [ Slett ]-elementet i avspillingsmenyen. Merk at beskyttede bilder vil bli slettet når minnekortet formateres ( Formater minnekort ).

Slik beskytter du et fotografi:

  1. Velg et bilde.

    Vis bildet i fullskjermsavspilling eller avspillingszoom eller marker det i miniatyrbildelisten.

  2. Trykk på Q / g ( U )-knappen.

    Bildet vil bli merket med et P ikon. For å fjerne beskyttelsen fra fotografiet slik at det kan slettes, vis fotografiet eller uthev det i miniatyrbildelisten og trykk deretter på Q / g ( U )-knappen.

Fjerner beskyttelse fra alle bilder

For å fjerne beskyttelsen fra alle bilder i mappen eller mappene som for øyeblikket er valgt for [ Avspillingsmappe ] i avspillingsmenyen, trykk Q / g ( U ) og O ( Q )-knappene samtidig i omtrent to sekunder under avspilling.