Følg trinnene nedenfor for å montere en valgfri blitsenhet på kameraet og ta bilder med blitsen.

 1. Monter enheten på tilbehørsskoen.

  Se håndboken som følger med enheten for detaljer.

 2. Slå på kameraet og blitsen.

  Blitsen vil begynne å lade; blitsklar-indikatoren ( c ) vil vises i søkeren når ladingen er fullført.

 3. Juster blitsinnstillingene.

  Velg blitskontrollmodus ( Blitskontrollmodus ) og blitsmodus ( Blitsmoduser ).

 4. Juster lukkerhastighet og blenderåpning.

 5. Ta bilder.

Lukkerhastighet

Lukkerhastigheten kan stilles inn som følger når en valgfri blitsenhet brukes:

Modus

Lukkerhastighet

b , P , A , EFCT ( ekskludert j og m )

Stilles inn automatisk av kamera ( 1 / 200 s– 1 / 60 s) *

S

Verdi valgt av bruker ( 1 / 200 s–30 s)

M

Verdi valgt av bruker ( 1 / 200 s–30 s, Bulb , Time )

 • Lukkerhastigheten kan stilles inn så lavt som 30 s hvis langsom synkronisering, langsom synkronisering med bakre gardin eller sakte synkronisering med reduksjon av røde øyne er valgt for blitsmodus.

Tredjeparts Flash-enheter

Kameraet kan ikke brukes med blitsenheter som vil påføre spenninger over 250 V på kameraets X-kontakter eller kortslutte kontakter på tilbehørsskoen. Bruk av slike blitsenheter kan ikke bare forstyrre normal drift av kameraet, men også skade blitssynkroniseringskretsene til kameraet og/eller blitsen.

i-TTL-blitskontroll

Når en valgfri blitsenhet som støtter Nikon Creative Lighting System er festet og satt til TTL, bruker kameraet monitorforblitser for balansert eller standard i-TTL utfyllingsblitskontroll. i-TTL blitskontroll er ikke tilgjengelig med blitsenheter som ikke støtter Nikon Creative Lighting System. Kameraet støtter følgende typer i-TTL blitskontroll:

Blitskontroll

Beskrivelse

i-TTL balansert utfyllingsblits

Kameraet bruker i-TTL balansert utfyllingsblitskontroll for en naturlig balanse mellom hovedmotivet og omgivende bakgrunnslys. Etter at utløserknappen er trykket ned og rett før hovedblitsen, avgir blitsenheten en rekke monitorforblitser som kameraet bruker for å optimalisere blitseffekten for en balanse mellom hovedmotivet og bakgrunnsbelysningen.

Standard i-TTL utfyllingsblits

Blitseffekten justeres for å bringe belysningen i rammen til standardnivå; lysstyrken på bakgrunnen tas ikke med i betraktningen. Anbefales for bilder der hovedmotivet fremheves på bekostning av bakgrunnsdetaljer, eller når eksponeringskompensasjon brukes.

 • Standard i-TTL utfyllingsblits aktiveres automatisk når [ Spot metering ] er valgt.