Välj ett blixtkontrollläge och blixtnivå och justera andra inställningar för trådlösa fjärrblixtenheter eller extra blixtenheter monterade på kamerans tillbehörssko.

  • För information om hur du justerar inställningarna för valfria blixtenheter monterade på kamerans tillbehörssko, se "On-Camera Flash Photography" ( On-Camera Flash Photography) .

  • För information om justering av inställningar för trådlösa fjärrblixtenheter, se "Fjärrblixtfotografering" ( Fjärrblixtfotografering ).

Blixtkontrollläge

Välj ett blixtkontrollläge och justera andra inställningar för blixtenheterna SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 monterade på kamerans tillbehörssko.

  • De tillgängliga alternativen i blixtkontrolldisplayen varierar med det alternativ som valts för [ Blixtkontrollläge ] .

  • Inställningar för andra blixtenheter än SB‑5000, SB‑500, SB‑400 och SB‑300 kan endast justeras med hjälp av blixtenhetens kontroller.

  • Inställningar för en SB-5000 monterad på tillbehörsskon kan också justeras med kontrollerna på blixtenheten.

Alternativ

Beskrivning

r

[ TTL ]

Blixteffekten justeras automatiskt som svar på fotograferingsförhållandena.

g

[ Automatisk extern blixt ]

Blixteffekten justeras automatiskt efter mängden ljus som reflekteras av motivet.

m

[ Manual för avståndsprioritet ]

Välj avstånd till motivet; blixteffekten justeras automatiskt.

s

[ Manual ]

Välj blixtnivå manuellt.

u

[ Återkommande blixt ]

Blixten avfyras upprepade gånger när slutaren är öppen, vilket ger en multiexponeringseffekt.

Alternativ för trådlös blixt

Justera inställningarna för samtidig trådlös kontroll av flera fjärrblixtenheter. Det här objektet är endast tillgängligt när en SB-5000 eller SB-500 blixtenhet eller en trådlös WR-R10 fjärrkontroll är monterad på kameran.

Alternativ

Beskrivning

Y

[ Optisk AWL ]

Fjärrblixtenheterna styrs med lågintensiva blixtar som avges av huvudblixten ( Optical AWL ) .

Y / Z

[ Optisk/radio AWL ]

Välj det här alternativet när du använder både optiskt och radiostyrda blixtenheter ( Optical/Radio AWL ) .

Z

[ Radio AWL ]

Fjärrblixtenheterna styrs av radiosignaler från en WR-R10 ansluten till kameran ( Radio AWL ) .

[ Av ]

Fjärrblixtfotografering inaktiverad.

Fjärrkontroll för blixt

Välj fjärrstyrningsläge för blixt. Blixtalternativ kan justeras i blixtkontrolldisplayen; de tillgängliga alternativen varierar med det alternativ som valts för [ Fjärrblixtkontroll] .

Alternativ

Beskrivning

m

[ Gruppblixt ]

Välj ett separat blixtkontrollläge för varje grupp av fjärrblixtenheter ( Gruppblixt , Gruppblixt) .

x

[ Snabb trådlös kontroll ]

Välj balansen mellan grupp A och B och ställ in utgången för grupp C manuellt ( snabb trådlös kontroll , snabb trådlös kontroll (endast SB-5000)).

u

[ Fjärrupprepning ]

Blixtenheterna avfyras upprepade gånger medan slutaren är öppen, vilket ger en effekt med flera exponeringar ( Remote Repeating , Remote Repeating (endast SB-5000)) .

Radio Remote Flash Info

Se blixtenheterna som för närvarande styrs via radio AWL .