• Κανένα μέρος των εγχειριδίων που περιλαμβάνονται σε αυτό το προϊόν δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να μεταγραφεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα σε οποιαδήποτε μορφή, με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Nikon.
 • Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την εμφάνιση και τις προδιαγραφές του υλικού και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτά τα εγχειρίδια ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Η Nikon δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.
 • Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σε αυτά τα εγχειρίδια είναι ακριβείς και πλήρεις, θα εκτιμούσαμε εάν γνωστοποιούσατε τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στον αντιπρόσωπο της Nikon στην περιοχή σας (η διεύθυνση παρέχεται ξεχωριστά).

Σημείωση σχετικά με την απαγόρευση αντιγραφής ή αναπαραγωγής

Λάβετε υπόψη ότι η απλή κατοχή υλικού που έχει αντιγραφεί ή αναπαραχθεί ψηφιακά μέσω σαρωτή, ψηφιακής κάμερας ή άλλης συσκευής μπορεί να τιμωρείται από το νόμο.

 • Αντικείμενα που απαγορεύεται από το νόμο να αντιγραφούν ή να αναπαραχθούν

  Μην αντιγράφετε ή αναπαράγετε χαρτονομίσματα, νομίσματα, τίτλους, κρατικά ομόλογα ή ομόλογα τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα κι αν τέτοια αντίγραφα ή αναπαραγωγές φέρουν σφραγίδα «Δείγμα».

  Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή χαρτονομισμάτων, νομισμάτων ή χρεογράφων που κυκλοφορούν σε ξένη χώρα.

  Εκτός εάν έχει ληφθεί προηγούμενη άδεια της κυβέρνησης, απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή αχρησιμοποίητων γραμματοσήμων ή καρτών που εκδίδονται από την κυβέρνηση.

  Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή γραμματοσήμων που εκδίδονται από το κράτος και επικυρωμένων εγγράφων που ορίζει ο νόμος.

 • Προφυλάξεις για ορισμένα αντίγραφα και αναπαραγωγές

  Η κυβέρνηση έχει εκδώσει προφυλάξεις σχετικά με αντίγραφα ή αναπαραγωγές τίτλων που εκδίδονται από ιδιωτικές εταιρείες (μετοχές, λογαριασμοί, επιταγές, δωροεπιταγές, κ.λπ.), κάρτες μετακίνησης ή εισιτήρια κουπονιών, εκτός από τις περιπτώσεις που πρέπει να παρέχονται ελάχιστα απαραίτητα αντίγραφα για επαγγελματική χρήση από εταιρεία. Επίσης, μην αντιγράφετε ή αναπαράγετε διαβατήρια που εκδίδονται από την κυβέρνηση, άδειες που εκδίδονται από δημόσιους φορείς και ιδιωτικούς ομίλους, ταυτότητες και εισιτήρια, όπως πάσο και κουπόνια γευμάτων.

 • Συμμορφωθείτε με τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, φωτογραφίες ή ηχογραφήσεις έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που γίνονται με την κάμερα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Εξαιρέσεις ισχύουν για προσωπική χρήση, αλλά σημειώστε ότι ακόμη και η προσωπική χρήση μπορεί να περιοριστεί στην περίπτωση φωτογραφιών ή ηχογραφήσεων εκθεμάτων ή ζωντανών παραστάσεων.

Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρονικά αξεσουάρ επωνυμίας Nikon

Οι κάμερες Nikon έχουν σχεδιαστεί με τα υψηλότερα πρότυπα και περιλαμβάνουν πολύπλοκα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Μόνο ηλεκτρονικά αξεσουάρ της επωνυμίας Nikon (συμπεριλαμβανομένων φακών, φορτιστών, μπαταριών, μετασχηματιστών φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος και αξεσουάρ φλας) που είναι πιστοποιημένα από τη Nikon ειδικά για χρήση με αυτήν την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon έχουν σχεδιαστεί και αποδειχθεί ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας αυτού του ηλεκτρονικού κυκλώματος.

Η χρήση ηλεκτρονικών αξεσουάρ που δεν είναι της Nikon μπορεί να βλάψει την κάμερα και να ακυρώσει την εγγύησή σας για τη Nikon. Η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου τρίτων που δεν φέρουν την ολογραφική σφραγίδα της Nikon που φαίνεται στα δεξιά μπορεί να επηρεάσει την κανονική λειτουργία της κάμερας ή να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, ανάφλεξη, ρήξη ή διαρροή των μπαταριών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ της μάρκας Nikon, επικοινωνήστε με έναν τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nikon.

Πριν από τη λήψη σημαντικών φωτογραφιών

Πριν τραβήξετε φωτογραφίες σε σημαντικές περιστάσεις (όπως σε γάμους ή πριν πάρετε την κάμερα σε ένα ταξίδι), τραβήξτε μια δοκιμαστική λήψη για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα λειτουργεί κανονικά. Η Nikon δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη που μπορεί να προκύψουν από δυσλειτουργία του προϊόντος.

Δια βίου μάθηση

Ως μέρος της δέσμευσης της Nikon «Δια βίου Μάθηση» για συνεχή υποστήριξη προϊόντων και εκπαίδευση, οι συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες είναι διαθέσιμες on-line στους ακόλουθους ιστότοπους:

Επισκεφτείτε αυτούς τους ιστότοπους για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες προϊόντων, συμβουλές, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) και γενικές συμβουλές σχετικά με την ψηφιακή απεικόνιση και τη φωτογραφία. Πρόσθετες πληροφορίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες από τον αντιπρόσωπο της Nikon στην περιοχή σας. Δείτε την παρακάτω διεύθυνση URL για στοιχεία επικοινωνίας: https://imaging.nikon.com/