Η κάμερα προσφέρει τα ακόλουθα μενού. Για μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή των μεμονωμένων στοιχείων μενού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Οδηγός μενού» στο Εγχειρίδιο αναφοράς .

ΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΜΕΝΟΥ ΓΥΡΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση/έκθεση

γ: Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE

δ: Λήψη/εμφάνιση

ε: Bracketing/flash

στ: Χειριστήρια

ζ: Ταινία

SETUP MENU

ΜΕΝΟΥ ΡΕΤΟΥΣ

Μπορεί να εμφανιστεί μόνο πατώντας i και επιλέγοντας Ρετουσάρισμα όταν εμφανίζεται μια ρετουσαρισμένη εικόνα ή πρωτότυπο.

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ