Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά την κάμερα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια γλώσσα χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα και το κουμπί J

Πατήστε G και χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα και το J για να ρυθμίσετε το ρολόι της κάμερας. Δεν μπορούν να εκτελεστούν άλλες λειτουργίες μέχρι να ρυθμιστεί το ρολόι.

q

Επιλέξτε ζώνη ώρας

w

Επιλέξτε μορφή ημερομηνίας

e

Επιλέξτε τη θερινή ώρα

r

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας (σημειώστε ότι η κάμερα χρησιμοποιεί ένα ρολόι 24 ωρών)

Το t ("Clock Not Set").

Το ρολόι της κάμερας τροφοδοτείται από μια ανεξάρτητη, επαναφορτιζόμενη πηγή τροφοδοσίας, η οποία φορτίζεται όπως απαιτείται όταν τοποθετηθεί η κύρια μπαταρία. Δύο ημέρες φόρτισης θα τροφοδοτήσουν το ρολόι για περίπου ένα μήνα. Εάν ένα t αναβοσβήνει στην οθόνη, το ρολόι έχει μηδενιστεί και η ημερομηνία και η ώρα που καταγράφηκαν με νέες φωτογραφίες δεν θα είναι σωστές. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Time zone and date > Date and time (Ημερομηνία και ώρα) στο μενού ρυθμίσεων για να ρυθμίσετε το ρολόι στη σωστή ώρα και ημερομηνία ( 0 Time Zone and Date ).

SnapBridge

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή SnapBridge για να συγχρονίσετε το ρολόι της κάμερας με το ρολόι σε smartphone ή tablet (έξυπνη συσκευή). Δείτε την ηλεκτρονική βοήθεια του SnapBridge για λεπτομέρειες.