Ίσως μπορέσετε να επιλύσετε τυχόν προβλήματα με την κάμερα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Ελέγξτε αυτήν τη λίστα προτού συμβουλευτείτε τον πωλητή λιανικής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Βήμα 1

Ελέγξτε τα κοινά προβλήματα που αναφέρονται στις ακόλουθες ενότητες:

Βήμα 2

Απενεργοποιήστε την κάμερα και αφαιρέστε την μπαταρία. Αφού περιμένετε για περίπου ένα λεπτό, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε την κάμερα.

Εάν μόλις ολοκληρώσατε τη λήψη, περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς η κάμερα μπορεί να εξακολουθεί να εγγράφει δεδομένα στην κάρτα μνήμης.

Βήμα 3

Αναζήτηση ιστοσελίδων της Nikon.

Για πληροφορίες υποστήριξης και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, επισκεφτείτε τον ιστότοπο για τη χώρα ή την περιοχή σας ( 0 Δια βίου Μάθηση ). Για να κάνετε λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού για την κάμερά σας, επισκεφτείτε:
https://downloadcenter.nikonimglib.com

Βήμα 4

Συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Ανάλογα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ορισμένα στοιχεία μενού και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε στοιχεία μενού που είναι γκριζαρισμένα ή σε λειτουργίες που διαφορετικά δεν είναι διαθέσιμες, δοκιμάστε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το στοιχείο Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στο μενού ρυθμίσεων ( 0 Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ). Σημειώστε, ωστόσο, ότι τα προφίλ ασύρματου δικτύου, οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες καταχωρήσεις που δημιουργούνται από τον χρήστη θα επαναφερθούν επίσης. Μετά την επαναφορά, δεν είναι δυνατή η επαναφορά των ρυθμίσεων.