Πατήστε το i για να εμφανιστεί το μενού i

Επισημάνετε στοιχεία χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα και πατήστε το J για να δείτε τις επιλογές, μετά επισημάνετε μια επιλογή και πατήστε το J για να την επιλέξετε και να επιστρέψετε στο i (για έξοδο στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να αλλάξετε ρυθμίσεις, πατήστε το i ).

Οι επιλογές εντολών

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τα επισημασμένα στοιχεία περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών για να επιλέξετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατώντας το J (οι δευτερεύουσες επιλογές, εάν είναι διαθέσιμες, μπορούν να επιλεγούν περιστρέφοντας τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών· σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιες επιλογές μπορούν να επιλέγεται χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε καντράν). Η τρέχουσα επιλογή θα επιλεγεί επίσης εάν επισημάνετε ένα άλλο στοιχείο με τον πολυ-επιλογέα ή πατήσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.