Χρησιμοποιήστε το A ( L ) για να προστατεύσετε τις φωτογραφίες από τυχαία διαγραφή. Σημειώστε ότι αυτό δεν εμποδίζει τις εικόνες που διαγράφονται όταν η κάρτα μνήμης έχει διαμορφωθεί.

  1. Επιλέξτε μια εικόνα.

    Πατήστε το K για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή και να εμφανιστεί μια εικόνα που θέλετε να προστατέψετε.

  2. Πατήστε το κουμπί A ( L ).

    Οι προστατευμένες εικόνες υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο P για να αφαιρέσετε την προστασία, εμφανίστε την εικόνα και πατήστε ξανά το κουμπί A ( L

Αφαίρεση προστασίας από όλες τις εικόνες

Για να αφαιρέσετε την προστασία από όλες τις φωτογραφίες στο φάκελο ή τους φακέλους που έχουν επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για Φάκελο Αναπαραγωγή στο μενού αναπαραγωγής, επιλέξτε Κατάργηση προστασίας όλων στο μενού i