Όταν μια μονάδα φλας SB-500, SB-400 ή SB-300 είναι τοποθετημένη στην κάμερα, η επιλογή Λειτουργία ελέγχου φλας (ενσωματωμένη) εμφανίζεται όταν επιλέγεται Έλεγχος φλας στο μενού λήψης φωτογραφιών αντικαθίσταται από τη λειτουργία ελέγχου φλας ( εξωτερικό) .

Στις λειτουργίες P , S , A και M , αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε τη λειτουργία ελέγχου φλας και να προσαρμόσετε το επίπεδο φλας και άλλες ρυθμίσεις φλας. Οι ρυθμίσεις για άλλες μονάδες φλας μπορούν να προσαρμοστούν μόνο χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια της μονάδας φλας.

  • TTL : Η έξοδος φλας ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
  • Manual : Επιλέξτε το επίπεδο φλας ( Ποσότητα μη αυτόματης εξόδου ) χειροκίνητα.