Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις επιλογές στα μενού της κάμερας παρατίθενται παρακάτω.

Προεπιλογές μενού αναπαραγωγής

Επιλογή Προκαθορισμένο
Διαγράφω
Φάκελος αναπαραγωγής Ολα
Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής
Σημείο εστίασης U
Πληροφορίες έκθεσης U
Καλύτερες στιγμές U
Ιστόγραμμα RGB U
Δεδομένα λήψης U
ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ U
Κανένα (μόνο εικόνα) U
Ανασκόπηση εικόνας Επί
Μετά τη διαγραφή Εμφάνιση επόμενου
Περιστρέψτε ψηλά Επί
Παρουσίαση διαφανειών
Τύπος εικόνας Στατικές εικόνες και ταινίες
Διάστημα καρέ 2 δευτ
Εκτίμηση

Προεπιλογές μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλογή Προκαθορισμένο
Επαναφορά μενού λήψης φωτογραφιών
Φάκελος αποθήκευσης
Μετονομάζω NZ_50
Επιλέξτε φάκελο με αριθμό 100
Ονομασία αρχείων DSC
Επιλέξτε περιοχή εικόνας DX (24×16)
Ποιότητα εικόνας JPEG κανονικό
Μέγεθος εικόνας Μεγάλο
Εγγραφή NEF (RAW). 14-bit
Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO
Ευαισθησία ISO

h , q (εκτός 4 ): Αυτόματο

P , S , A , M : 100

Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO Επί
Μέγιστη ευαισθησία 51200
Μέγιστη ευαισθησία με c Όπως και χωρίς φλας
Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου Αυτο
ισορροπία του λευκού χρώματος Auto > Διατήρηση της συνολικής ατμόσφαιρας
μικρορύθμιση AB: 0, GM: 0
Επιλέξτε θερμοκρασία χρώματος 5000 Κ
Εγχειρίδιο προεπιλογής δ-1
Ρύθμιση ελέγχου εικόνας Αυτο
Διαχείριση εικόνας ελέγχου
Χρωματικός χώρος sRGB
Ενεργός D-Lighting Αυτο
Μακράς έκθεσης NR Μακριά από
Υψηλό ISO NR Κανονικός
Έλεγχος βινιέτας Κανονικός
Αντιστάθμιση περίθλασης Επί
Αυτόματος έλεγχος παραμόρφωσης Επί
Λήψη μείωσης τρεμοπαίσματος Μακριά από
Μέτρηση Μέτρηση μήτρας
Έλεγχος φλας
Λειτουργία ελέγχου φλας (ενσωματωμένο)/Λειτουργία ελέγχου φλας (εξωτερικό) TTL
Επιλογές ασύρματου φλας Μακριά από
Λειτουργία φλας

b , k , p , n , f , V , T , 5 : Αυτόματη

o : Αυτόματος αργός συγχρονισμός

s : Αυτόματη + μείωση κόκκινων ματιών

U : Απενεργοποίηση φλας

P , S , A , M : Γεμίστε το φλας

Flash αποζημίωση 0,0
Λειτουργία απελευθέρωσης

m , f : Συνεχές H

Άλλοι τρόποι λειτουργίας: Μονό πλαίσιο

Λειτουργία εστίασης

U , 6 : Μονή AF

Άλλες λειτουργίες: Αυτόματος διακόπτης λειτουργίας AF

Λειτουργία περιοχής AF

n , g , 0 : AF ενός σημείου

m : AF δυναμικής περιοχής

P , S , A , M , k , l , p , o , r , s , t , d , e , f , j , z , 4 , V , T , 5 , 7 , 1 , 2 , 3 : Auto- περιοχή AF

Οπτικό VR (Διαφέρει ανάλογα με το φακό)
Αυτόματο bracketing
Σετ αυτόματου bracketing Bracketing AE
Αριθμός βολών 0F
Αύξηση 1.0
Πολλαπλή έκθεση *
Λειτουργία πολλαπλής έκθεσης Μακριά από
Αριθμός βολών 2
Λειτουργία επικάλυψης Μέση τιμή
Διατηρήστε όλες τις εκθέσεις Επί
Σκοποβολή επικάλυψης Επί
Επιλογή πρώτης έκθεσης (NEF)
HDR (υψηλό δυναμικό εύρος)
Λειτουργία HDR Μακριά από
Διαφορική έκθεσης Αυτο
Εξομάλυνση Κανονικός
Αποθήκευση μεμονωμένων εικόνων (NEF) Μακριά από
Λήψη με χρονοδιακόπτη με διαστήματα
Επιλέξτε ημέρα/ώρα έναρξης Τώρα
Διάστημα 1 λεπτό
Διαστήματα×πλάνοι/διάστημα 0001×1
Εξομάλυνση έκθεσης Μακριά από
Αθόρυβη φωτογραφία Μακριά από
Προτεραιότητα μεσοδιαστήματος Μακριά από
Έναρξη φακέλου αποθήκευσης
Νέος φάκελος U
Επαναφορά αρίθμησης αρχείων U
Time-lapse ταινία
Διάστημα 5 δευτ
Ώρα λήψης 25 λεπτά
Εξομάλυνση έκθεσης Επί
Αθόρυβη φωτογραφία Μακριά από
Μέγεθος καρέ/ρυθμός καρέ 1920×1080; 60p
Προτεραιότητα μεσοδιαστήματος Μακριά από
Αθόρυβη φωτογραφία Μακριά από

Η επαναφορά του μενού λήψης φωτογραφιών δεν είναι διαθέσιμη ενώ η λήψη είναι σε εξέλιξη.

Προεπιλογές μενού λήψης ταινίας

Επιλογή Προκαθορισμένο
Επαναφορά μενού λήψης ταινίας
Ονομασία αρχείων DSC
Μέγεθος καρέ/ρυθμός καρέ 1920×1080; 60p
Ποιότητα ταινίας Κανονικός
Τύπος αρχείου ταινίας MOV
Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO
Μέγιστη ευαισθησία 25600
Αυτόματος έλεγχος ISO (λειτουργία M) Επί
Ευαισθησία ISO (λειτουργία M) 100
ισορροπία του λευκού χρώματος Το ίδιο με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας
μικρορύθμιση AB: 0, GM: 0
Επιλέξτε θερμοκρασία χρώματος 5000 Κ
Εγχειρίδιο προεπιλογής δ-1
Ρύθμιση ελέγχου εικόνας Το ίδιο με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας
Διαχείριση εικόνας ελέγχου
Ενεργός D-Lighting Μακριά από
Υψηλό ISO NR Κανονικός
Έλεγχος βινιέτας Κανονικός
Αντιστάθμιση περίθλασης Επί
Αυτόματος έλεγχος παραμόρφωσης Επί
Μείωση τρεμοπαίγματος Αυτο
Μέτρηση Μέτρηση μήτρας
Λειτουργία απελευθέρωσης (αποθήκευση πλαισίου)

m , f : Συνεχής

Άλλοι τρόποι λειτουργίας: Μονό πλαίσιο

Λειτουργία εστίασης

b , P , S , A , M , h : AF πλήρους απασχόλησης

q : Μονό AF

Λειτουργία περιοχής AF

n , g , 0 : AF ενός σημείου

m , f : AF ευρείας περιοχής (S)

P , S , A , M , k , l , p , o , r , s , t , d , e , j , z , 4 , V , T , 5 , 7 , 1 , 2 , 3 : Αυτόματη AF περιοχής

Οπτικό VR Το ίδιο με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας
Ηλεκτρονικό VR Μακριά από
Ευαισθησία μικροφώνου Αυτο
Εξασθένιση Καθιστώ ανίκανο
Απόκριση συχνότητας Ευρύ φάσμα
Μείωση θορύβου ανέμου Μακριά από

Προεπιλογές μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Επιλογή Προκαθορισμένο
Επαναφορά προσαρμοσμένων ρυθμίσεων
Α'1 Επιλογή προτεραιότητας AF-C Συγκεντρώνω
Α2 Ανίχνευση προσώπου/ματιών αυτόματης εστίασης περιοχής Ανίχνευση προσώπου και ματιών ενεργοποιημένη
α3 Σημεία εστίασης που χρησιμοποιούνται Όλα τα σημεία
α4 Ενεργοποίηση AF Κλείστρο/AF-ON
α5 Περιτύλιξη σημείου εστίασης Χωρίς περιτύλιγμα
α6 Επιλογές σημείου εστίασης
Λειτουργία χειροκίνητης εστίασης Επί
Υποβοήθηση AF δυναμικής περιοχής Επί
α7 AF χαμηλού φωτισμού Επί
α8 Ενσωματωμένος βοηθητικός φωτισμός AF Επί
α9 Χειροκίνητος δακτύλιος εστίασης σε λειτουργία AF επιτρέπω
β1 Βήματα EV για cntrl έκθεσης 1/3 βήμα
β2 Εύκολη αντιστάθμιση έκθεσης Μακριά από
β3 Περιοχή με κέντρο βάρους ø 8 χλστ
β4 Βελτιστοποιήστε τη βέλτιστη έκθεση
Μέτρηση μήτρας 0
Μέτρηση κεντρικού βάρους 0
Σημειακή μέτρηση 0
Σημαντική μέτρηση 0
γ1 Κουμπί λήψης AE-L Μακριά από
γ2 Χρονοδιακόπτης
Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη 10 δευτ
Αριθμός βολών 1
Μεσοδιάστημα μεταξύ των βολών 0,5 δευτ
γ3 Καθυστέρηση απενεργοποίησης
Αναπαραγωγή 10 δευτ
Μενού 1 λεπτό
Ανασκόπηση εικόνας 4 δευτ
Χρονοδιακόπτης αναμονής 30 δευτ
δ1 Ταχύτητα λήψης σε λειτουργία CL 3 fps
δ2 Μέγιστη. συνεχής απελευθέρωση 100
δ3 Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης Μακριά από
δ4 Τύπος κλείστρου Αυτο
d5 Περιορίστε την επιλέξιμη περιοχή εικόνας
DX (24×16) M (δεν μπορεί να αποεπιλεγεί)
1:1 (16×16) M
16:9 (24×14) M
δ6 Ακολουθία αριθμών αρχείου Επί
d7 Εφαρμογή ρυθμίσεων για ζωντανή προβολή Επί
d8 Οθόνη πλέγματος πλαισίωσης Μακριά από
d9 Κορυφαία σημεία
Επίπεδο κορυφής Μακριά από
Κορυφαίο χρώμα τονισμού το κόκκινο
δ10 Προβολή όλων σε συνεχή λειτουργία Επί
ε1 Ταχύτητα συγχρονισμού φλας 1/200 s
ε2 Ταχύτητα κλείστρου φλας 1/60 s
ε3 Έκθεση συγκρ. για φλας Ολόκληρο το πλαίσιο
ε4 Αυτόματο c Έλεγχος ευαισθησίας ISO Θέμα και φόντο
ε5 Εντολή bracketing MTR > κάτω > πάνω
στ1 Προσαρμογή μενού i Ρύθμιση ελέγχου εικόνας.
Ισορροπία του λευκού χρώματος;
Ποιότητα εικόνας;
Μέγεθος εικόνας;
Λειτουργία φλας.
Μέτρηση;
Σύνδεση Wi-Fi.
Ενεργός D-Lighting;
Λειτουργία απελευθέρωσης.
Οπτικό VR;
Λειτουργία περιοχής AF.
Λειτουργία εστίασης
στ2 Προσαρμοσμένα χειριστήρια (σκοποβολή)
Κουμπί Fn1 ισορροπία του λευκού χρώματος
Κουμπί Fn2 Λειτουργία εστίασης/Λειτουργία περιοχής AF
Κουμπί AE-L/AF-L Κλείδωμα AE/AF
κουμπί ΟΚ Επιλέξτε κεντρικό σημείο εστίασης
Κουμπί εγγραφής ταινίας Κανένας
Κουμπί Fn φακού Κλείδωμα AE/AF
Κουμπί φακού Fn2 AF-ON
Δακτύλιος ελέγχου φακού (Διαφέρει ανάλογα με το φακό)
f3 Προσαρμοσμένα χειριστήρια (αναπαραγωγή)
Κουμπί AE-L/AF-L Προστατεύω
κουμπί ΟΚ Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μεγέθυνσης
f4 Προσαρμόστε τους επιλογείς εντολών
Αντίστροφη περιστροφή

Αντιστάθμιση έκθεσης: U

Ταχύτητα κλείστρου/διάφραγμα: U

Αλλαγή κύριας/υπο

Ρύθμιση έκθεσης: Απενεργοποίηση

Ρύθμιση αυτόματης εστίασης: Απενεργοποίηση

Μενού και αναπαραγωγή Μακριά από
Προώθηση πλαισίου υπο-επιλογέα 10 καρέ
f5 Αφήστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε την κλήση Οχι
στ6 Αντίστροφοι δείκτες
ζ1 Προσαρμογή μενού i Ρύθμιση ελέγχου εικόνας.
Ισορροπία του λευκού χρώματος;
Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα εικόνας.
Ευαισθησία μικροφώνου;
Μείωση θορύβου ανέμου.
Μέτρηση;
Σύνδεση Wi-Fi.
Ενεργός D-Lighting;
Ηλεκτρονικό VR;
Οπτικό VR;
Λειτουργία περιοχής AF.
Λειτουργία εστίασης
g2 Προσαρμοσμένοι έλεγχοι
Κουμπί Fn1 ισορροπία του λευκού χρώματος
Κουμπί Fn2 Λειτουργία εστίασης/Λειτουργία περιοχής AF
Κουμπί AE-L/AF-L Κλείδωμα AE/AF
κουμπί ΟΚ Επιλέξτε κεντρικό σημείο εστίασης
Δακτύλιος ελέγχου φακού (Διαφέρει ανάλογα με το φακό)
g3 Ταχύτητα AF 0
Πότε να κάνετε αίτηση Πάντα
g4 Ευαισθησία παρακολούθησης AF 4
g5 Επισήμανση εμφάνισης
Μοτίβο εμφάνισης Μακριά από
Επισημάνετε το όριο εμφάνισης 248

Προεπιλογές μενού ρύθμισης

Επιλογή Προκαθορισμένο
Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης
Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις χρήστη
Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις χρήστη
Γλώσσα (Η προεπιλογή διαφέρει ανάλογα με τη χώρα αγοράς)
Ζώνη ώρας και ημερομηνία
Ζώνη ώρας (Η προεπιλογή διαφέρει ανάλογα με τη χώρα αγοράς)
Ημερομηνία και ώρα (Η προεπιλογή διαφέρει ανάλογα με τη χώρα αγοράς)
Μορφή ημερομηνίας (Η προεπιλογή διαφέρει ανάλογα με τη χώρα αγοράς)
Θερινή ώρα Μακριά από
Φωτεινότητα οθόνης 0
Φωτεινότητα σκοπεύτρου Αυτο
Ισορροπία χρωμάτων στο σκόπευτρο AB: 0, GM: 0
Εμφάνιση πληροφοριών Σκοτάδι στο φως
Βελτιστοποίηση AF
Μικροσυντονισμός AF (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) Μακριά από
Αποθηκευμένη τιμή
Προκαθορισμένο 0
Λίστα αποθηκευμένων τιμών
Image Dust Off φωτογραφία αναφ
Σχόλιο εικόνας
Επισυνάψτε σχόλιο U
Πληροφορίες πνευματικής ιδιοκτησίας
Επισυνάψτε πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων U
Επιλογές μπιπ
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μπιπ Επί
Ενταση ΗΧΟΥ 2
Πίσσα Χαμηλός
Χειριστήρια αφής
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χειριστηρίων αφής επιτρέπω
Κινήσεις αναπαραγωγής πλήρους καρέ Αριστερά V Δεξιά
Λειτουργία αυτοπροσωπογραφίας επιτρέπω
HDMI
Ανάλυση εξόδου Αυτο
Εύρος εξόδου Αυτο
Εμφάνιση δεδομένων τοποθεσίας
Λειτουργία πτήσης Καθιστώ ανίκανο
Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή
Σύζευξη (Bluetooth)
Επιλέξτε για αποστολή (Bluetooth)
Σύνδεση Wi-Fi
Αποστολή ενώ είναι εκτός λειτουργίας Επί
Σύνδεση σε υπολογιστή
Σύνδεση Wi-Fi Καθιστώ ανίκανο
Ρυθμίσεις δικτύου
Επιλογές
Διεύθυνση MAC
Επιλογές ασύρματου τηλεχειριστηρίου (ML-L7).
Ασύρματη απομακρυσμένη σύνδεση Καθιστώ ανίκανο
Αποθηκεύστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαγράψτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο
Αντιστοίχιση κουμπιού Fn1 Ίδιο με το κουμπί K
Αντιστοίχιση κουμπιού Fn2 Ίδιο με το κουμπί G
Σήμανση συμμόρφωσης
Εξοικονόμησης ενέργειας επιτρέπω
Κλείδωμα απελευθέρωσης κενή υποδοχή Η απελευθέρωση κλειδώθηκε
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων
Έκδοση υλικολογισμικού