Σε άλλες λειτουργίες εκτός από το b , η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει η έκθεση από την τιμή που προτείνει η κάμερα, κάνοντας τις εικόνες πιο φωτεινές ή πιο σκούρες. Επιλέξτε από τιμές μεταξύ –5 EV (υποέκθεση) και +5 EV (υπερέκθεση) για φωτογραφίες ή μεταξύ −3 και +3 EV για ταινίες. Από προεπιλογή, οι προσαρμογές στην αντιστάθμιση έκθεσης γίνονται σε προσαυξήσεις του 1/3 EV. Αυτό μπορεί να αλλάξει σε 1/2 EV χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη ρύθμιση b1 ( Βήματα EV για cntrl έκθεσης ). Γενικά, οι θετικές τιμές κάνουν το θέμα πιο φωτεινό ενώ οι αρνητικές τιμές το κάνουν πιο σκούρο.

−1 EV

Καμία αντιστάθμιση έκθεσης

+1 EV

Για να επιλέξετε μια τιμή για την αντιστάθμιση έκθεσης, πατήστε το E και περιστρέψτε έναν επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή.

Υπο-εντολή

Κουμπί E

Κύριος επιλογέας εντολών

Σε τιμές διαφορετικές από ±0,0, η κάμερα εμφανίζει ένα E (λειτουργία ταινίας) ή ένα E και την ένδειξη έκθεσης (λειτουργία φωτογραφίας) αφού αφήσετε το κουμπί E Η τρέχουσα τιμή για την αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να επιβεβαιωθεί πατώντας το κουμπί E

Οθόνη

Σκόπευτρο

Η κανονική έκθεση μπορεί να αποκατασταθεί ρυθμίζοντας την αντιστάθμιση έκθεσης στο ±0. Εκτός από τις λειτουργίες h και q , η αντιστάθμιση έκθεσης δεν επαναρυθμίζεται όταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη (στις λειτουργίες h και q , η αντιστάθμιση έκθεσης θα επαναρυθμιστεί όταν επιλεγεί άλλη λειτουργία ή απενεργοποιηθεί η κάμερα).

Λειτουργία Μ

Στη λειτουργία M , η αντιστάθμιση έκθεσης επηρεάζει μόνο τον δείκτη έκθεσης. Η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα δεν αλλάζουν. Ο δείκτης έκθεσης και η τρέχουσα τιμή για την αντιστάθμιση έκθεσης μπορούν να εμφανιστούν πατώντας το κουμπί E

Flash Photography

Όταν χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο φλας ή μια προαιρετική μονάδα φλας, η αντιστάθμιση έκθεσης επηρεάζει τόσο το επίπεδο φλας όσο και την έκθεση, αλλάζοντας τη φωτεινότητα τόσο του κύριου θέματος όσο και του φόντου. Η προσαρμοσμένη ρύθμιση e3 (Σύγκριση έκθεσης για φλας ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αντιστάθμισης έκθεσης μόνο στο παρασκήνιο.