Οι νέες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες με την έκδοση υλικολογισμικού 2.10 της κάμερας «C» περιγράφονται παρακάτω.

Αποθήκευση της Θέσης εστίασης

Στο μενού ρυθμίσεων έχει προστεθεί μια επιλογή Αποθήκευση θέσης εστίασης. Εάν είναι επιλεγμένο το On , η θέση εστίασης που ισχύει όταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη θα αποκατασταθεί κατά την επόμενη ενεργοποίηση της κάμερας.

  • Η θέση εστίασης μπορεί να αλλάξει με προσαρμογές στο ζουμ ή με διακυμάνσεις στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
  • Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο όταν η κάμερα χρησιμοποιείται με φακούς αυτόματης εστίασης με βάση Z.
  • Η επιλογή On μπορεί να αυξήσει τους χρόνους εκκίνησης της κάμερας.