Ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα για πληροφορίες σχετικά με τις ενδείξεις στην οθόνη της κάμερας (οθόνη και σκόπευτρο). Για λόγους επεξήγησης, οι οθόνες εμφανίζονται με όλες τις ενδείξεις αναμμένες.

Η οθόνη: Λειτουργία φωτογραφίας

Οι ακόλουθες ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη σε λειτουργία φωτογραφίας.

1 Λειτουργία λήψης
2 Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος
3 Λειτουργία ρύθμισης χρήστη
4 Στηρίγματα περιοχής AF
5 Λειτουργία φλας
6

Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος

Ένδειξη «Clock not set».

Ένδειξη «Χωρίς κάρτα μνήμης».

7 Λειτουργία απελευθέρωσης
8 Σημείο εστίασης
9 Λειτουργία εστίασης
10 Λειτουργία περιοχής AF
11 Ενεργός D-Lighting
12 Έλεγχος εικόνας
13

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth

Λειτουργία πτήσης

14 ισορροπία του λευκού χρώματος
15 Μέγεθος εικόνας
16 Ποιότητα εικόνας
17 εικονίδιο i
18

Ένδειξη βραχίονα έκθεσης

Ένδειξη αγώνων WB

ADL ένδειξη bracketing

Ένδειξη HDR

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης

19

Αριθμός λήψεων που απομένουν στην ακολουθία bracketing έκθεσης

Αριθμός λήψεων που απομένουν στην ακολουθία bracketing ισορροπίας λευκού

Αριθμός λήψεων που απομένουν στην ακολουθία αγκύλων ADL

Διαφορική έκθεσης HDR

Αριθμός εκθέσεων (πολλαπλή έκθεση)

20

Δείκτης έκθεσης

Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης

Ένδειξη προόδου αγκύλων:

Bracketing έκθεσης

21 Ένδειξη ετοιμότητας για φλας
22 "k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις)
23 Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν
24

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi

Ένδειξη σύνδεσης τηλεχειριστηρίου

25 Ευαισθησία ISO
26

Ένδειξη ευαισθησίας ISO

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO

27 Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης
28 Ένδειξη αντιστάθμισης φλας
29 Ανοιγμα
30 Παρακολούθηση θέματος
31 Ταχύτητα κλείστρου
32 Ένδειξη κλειδώματος FV
33 Μέτρηση
34 Ένδειξη εστίασης
35 Ένδειξη μπαταρίας
36 Ανίχνευση τρεμοπαίσματος
37

Τύπος κλείστρου

Αθόρυβη φωτογραφία

38 Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης
39 Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE).
40 Οπτική ένδειξη VR
41 Σκοποβολή αφής
42 Ένδειξη προεπισκόπησης ζωντανής προβολής
43 Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Προειδοποιήσεις για τη θερμοκρασία

Εάν η θερμοκρασία της κάμερας αυξηθεί, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση θερμοκρασίας μαζί με ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης (ο χρονοδιακόπτης γίνεται κόκκινο όταν φτάσει το σημάδι των τριάντα δευτερολέπτων). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρονοδιακόπτης μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση της κάμερας. Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν, η οθόνη λήψης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για να προστατεύσει τα εσωτερικά κυκλώματα της κάμερας.

Η οθόνη πληροφοριών

1 Λειτουργία λήψης
2 Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος
3 Λειτουργία ρύθμισης χρήστη
4 Ταχύτητα κλείστρου
5 Ανοιγμα
6

Ένδειξη βραχίονα έκθεσης

Ένδειξη αγώνων WB

ADL ένδειξη bracketing

Ένδειξη HDR

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης

7 "k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις)
8 Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν
9

Δείκτης έκθεσης

Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης

Ένδειξη προόδου αγκύλων:

Bracketing έκθεσης

WB bracketing

ADL bracketing

10 εικονίδιο i
11 Ευαισθησία ISO
12

Ένδειξη ευαισθησίας ISO

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO

13 Ένδειξη κλειδώματος FV
14 Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE).
15 Ένδειξη αντιστάθμισης φλας
16

Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης

17

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth

Λειτουργία πτήσης

18

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi

Ένδειξη σύνδεσης τηλεχειριστηρίου

19 Ένδειξη μείωσης θορύβου μακράς έκθεσης
20

Τύπος κλείστρου

Αθόρυβη φωτογραφία

21 Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης
22

Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος

Ένδειξη «Clock not set».

23 Λειτουργία ελέγχου φλας
24 Ένδειξη «μπιπ».
25 Ένδειξη μπαταρίας
26 Ενσωματωμένο Wi-Fi
27 Λειτουργία απελευθέρωσης
28 Λειτουργία περιοχής AF
29 Λειτουργία εστίασης
30 Οπτικό VR
31 Ενεργός D-Lighting
32 Μέτρηση
33 Μέγεθος εικόνας
34 ισορροπία του λευκού χρώματος
35 Έλεγχος εικόνας
36 Ποιότητα εικόνας
37 Λειτουργία φλας
38 Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Η οθόνη: Λειτουργία ταινίας

Οι ακόλουθες ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη σε λειτουργία ταινίας.

1

Ένδειξη εγγραφής

Ένδειξη «Χωρίς ταινία».

2 Μέγεθος καρέ και ρυθμός/ποιότητα εικόνας
3 Χρόνος που απομένει
4 Ονομα αρχείου
5 Λειτουργία κυκλοφορίας (σταθερή φωτογραφία)
6 Επίπεδο ήχου
7 Ευαισθησία μικροφώνου
8 Απόκριση συχνότητας
9 Ηλεκτρονική ένδειξη VR
10 Μείωση θορύβου ανέμου

Το σκόπευτρο: Λειτουργία φωτογραφίας

Οι ακόλουθες ενδείξεις εμφανίζονται στο σκόπευτρο στη λειτουργία φωτογραφίας.

1 Ένδειξη μπαταρίας
2 Ένδειξη προεπισκόπησης ζωντανής προβολής
3 Οπτική ένδειξη VR
4 Λειτουργία φλας
5 Λειτουργία απελευθέρωσης
6 Λειτουργία εστίασης
7 Λειτουργία περιοχής AF
8 Ενεργός δείκτης D-Lighting
9 Ένδειξη ελέγχου εικόνας
10 ισορροπία του λευκού χρώματος
11 Ποιότητα εικόνας
12 Μέγεθος εικόνας
13

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth

Λειτουργία πτήσης

14

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi

Ένδειξη σύνδεσης τηλεχειριστηρίου

15 Σημείο εστίασης
16 Ανίχνευση τρεμοπαίσματος
17 Παρακολούθηση θέματος
18

Ένδειξη βραχίονα έκθεσης

Ένδειξη αγώνων WB

ADL ένδειξη bracketing

Ένδειξη HDR

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης

19

Αριθμός λήψεων που απομένουν στην ακολουθία bracketing έκθεσης

Αριθμός λήψεων που απομένουν στην ακολουθία bracketing ισορροπίας λευκού

Αριθμός λήψεων που απομένουν στην ακολουθία αγκύλων ADL

Διαφορική έκθεσης HDR

Αριθμός εκθέσεων (πολλαπλή έκθεση)

20 Ένδειξη ετοιμότητας για φλας
21 "k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις)
22 Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν
23 Ευαισθησία ISO
24

Ένδειξη ευαισθησίας ISO

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO

25 Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης
26 Ένδειξη αντιστάθμισης φλας
27

Δείκτης έκθεσης

Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης

Ένδειξη προόδου αγκύλων:

Bracketing έκθεσης

28 Ανοιγμα
29 Ταχύτητα κλείστρου
30 Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE).
31 Λειτουργία ρύθμισης χρήστη
32 Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος
33 Λειτουργία λήψης
34 Μέτρηση
35 Ένδειξη εστίασης
36 Ένδειξη κλειδώματος FV
37 Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης
38

Τύπος κλείστρου

Αθόρυβη φωτογραφία

39

Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος

Ένδειξη «Clock not set».

Ένδειξη «Χωρίς κάρτα μνήμης».

40 Στηρίγματα περιοχής AF
41 Προειδοποίηση θερμοκρασίας

Το σκόπευτρο: Λειτουργία ταινίας

Οι ακόλουθες ενδείξεις εμφανίζονται στο σκόπευτρο σε λειτουργία ταινίας.

1 Μέγεθος καρέ και ρυθμός/ποιότητα εικόνας
2 Ονομα αρχείου
3

Ένδειξη εγγραφής

Ένδειξη «Χωρίς ταινία».

4 Χρόνος που απομένει
5 Λειτουργία κυκλοφορίας (σταθερή φωτογραφία)
6 Επίπεδο ήχου
7 Ευαισθησία μικροφώνου
8 Απόκριση συχνότητας
9 Μείωση θορύβου ανέμου
10 Ηλεκτρονική ένδειξη VR