Ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα για τα ονόματα και τις θέσεις των χειριστηρίων και των οθονών της κάμερας.

Σώμα κάμερας

1 Θύρα για λουράκι κάμερας
2 Στερεοφωνικό μικρόφωνο
3 Ομιλητής
4 Κουμπί εγγραφής ταινίας
5 Διακόπτης ρεύματος
6 Κουμπί λήψης
7 Κουμπί E
8 Κουμπί S
9 Κύριος επιλογέας εντολών
10 Επιλογέας φωτογραφίας/ταινίας
11 Επιλογέας λειτουργίας
12 Αξεσουάρ παπούτσι (για προαιρετική μονάδα φλας)
13 Σημάδι εστιακού επιπέδου ( E )

1

Βοηθητικός φωτισμός AF

Λάμπα μείωσης κόκκινων ματιών

Λυχνία χρονομέτρου

2 Ενσωματωμένο φλας
3 Έλεγχος αναδυόμενου φλας
4 Κάλυμμα για υποδοχή μικροφώνου
5 Κάλυμμα για υποδοχές USB και HDMI
6 Σήμα τοποθέτησης φακού
7 Αισθητήρας εικόνας
8 Υποδοχή για εξωτερικό μικρόφωνο
9 Υποδοχή USB
10 Λάμπα φόρτισης
11 Υποδοχή HDMI
12 Καπάκι σώματος

Μην αγγίζετε τον αισθητήρα εικόνας

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ασκείτε πίεση στον αισθητήρα εικόνας, να τον σπρώχνετε με εργαλεία καθαρισμού ή να τον εκθέτετε σε ισχυρά ρεύματα αέρα από έναν φυσητήρα. Αυτές οι ενέργειες θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν ή να προκαλέσουν βλάβη στον αισθητήρα. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του αισθητήρα εικόνας» ( 0 Καθαρισμός του αισθητήρα εικόνας ).

Αισθητήρας εικόνας

1 Κουμπί λειτουργίας παρακολούθησης
2 Προσοφθάλμιο σκόπευτρο
3 Σκόπευτρο
4 Αισθητήρας ματιών
5 Έλεγχος ρύθμισης διόπτρας
6 A ( L ).
7 Κουμπί J
8 Πολυεπιλογέας
9 Λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης
10 Κουμπί G
11 Κουμπί O
12 Κουμπί K
13 κουμπί i
14 Κουμπί DISP
15 Κουμπί W
16 Κουμπί X
17 Οθόνη

Το Monitor

Η γωνία της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί όπως φαίνεται.

Το άγγιγμα αυτών των εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

1 Υπο-εντολή
2 Κουμπί Fn1
3 Κουμπί Fn2
4 Μάνταλο καλύμματος θαλάμου μπαταρίας
5 Κάλυμμα θαλάμου μπαταρίας
6 Βάση φακού
7 Κουμπί απελευθέρωσης φακού
8 Επαφές CPU
9 Υποδοχή τριπόδου
10 Μάνταλο μπαταρίας
11 Υποδοχή κάρτας μνήμης

Σειριακός αριθμός προϊόντος

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό αυτού του προϊόντος ανοίγοντας την οθόνη.

Η οθόνη και το σκόπευτρο

Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι ακόλουθες ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη και στο σκόπευτρο στη λειτουργία φωτογραφίας. για μια πλήρη λίστα ενδείξεων, ανατρέξτε στην ενότητα "Οθόνη της κάμερας" ( 0 Η οθόνη της κάμερας ).

Οθόνη

Σκόπευτρο

1 Λειτουργία λήψης
2 Σημείο εστίασης
3 Λειτουργία απελευθέρωσης
4 Λειτουργία εστίασης
5 Λειτουργία περιοχής AF
6 Ενεργός D-Lighting
7 Έλεγχος εικόνας
8 ισορροπία του λευκού χρώματος
9 Μέγεθος εικόνας
10 Ποιότητα εικόνας
11 εικονίδιο i
12

Δείκτης έκθεσης

Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης

13 "k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις)
14 Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν
15 Ευαισθησία ISO
16

Ένδειξη ευαισθησίας ISO

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO

17 Ανοιγμα
18 Ταχύτητα κλείστρου
19 Παρακολούθηση θέματος
20 Μέτρηση
21 Ένδειξη μπαταρίας
22 Τύπος κλείστρου
23 Ένδειξη «Clock not set».
24 Οπτική ένδειξη VR
25 Σκοποβολή αφής
26 Στηρίγματα περιοχής AF

Τα ακόλουθα στοιχεία εμφανίζονται στη λειτουργία ταινίας.

Οθόνη

Σκόπευτρο

1

Ένδειξη εγγραφής

Η εγγραφή απενεργοποιήθηκε

2 Μέγεθος καρέ και ρυθμός/ποιότητα εικόνας
3 Χρόνος που απομένει
4 Ονομα αρχείου
5 Λειτουργία κυκλοφορίας (σταθερή φωτογραφία)
6 Επίπεδο ήχου
7 Ευαισθησία μικροφώνου
8 Απόκριση συχνότητας