Για να προβάλετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε την A στα μενού της κάμερας.

Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας ώστε να ταιριάζουν στις μεμονωμένες προτιμήσεις.

Κυρίως μενού

Ομάδες προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

Οι ακόλουθες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

Προσαρμοσμένη ρύθμιση 1
Επαναφορά προσαρμοσμένων ρυθμίσεων
ένα Αυτόματη εστίαση
Α'1 Επιλογή προτεραιότητας AF-C
Α2 Ανίχνευση προσώπου/ματιών αυτόματης εστίασης περιοχής
α3 Σημεία εστίασης που χρησιμοποιούνται
α4 Ενεργοποίηση AF
α5 Περιτύλιξη σημείου εστίασης
α6 Επιλογές σημείου εστίασης
α7 AF χαμηλού φωτισμού
α8 Ενσωματωμένος βοηθητικός φωτισμός AF
α9 Χειροκίνητος δακτύλιος εστίασης σε λειτουργία AF 2
σι Μέτρηση/έκθεση
β1 Βήματα EV για cntrl έκθεσης
β2 Εύκολη αντιστάθμιση έκθεσης
β3 Περιοχή με κέντρο βάρους
β4 Βελτιστοποιήστε τη βέλτιστη έκθεση
ντο Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE
γ1 Κουμπί λήψης AE-L
γ2 Χρονοδιακόπτης
γ3 Καθυστέρηση απενεργοποίησης
ρε Λήψη/εμφάνιση
δ1 Ταχύτητα λήψης σε λειτουργία CL
δ2 Μέγιστη. συνεχής απελευθέρωση
δ3 Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης
δ4 Τύπος κλείστρου
d5 Περιορίστε την επιλέξιμη περιοχή εικόνας
δ6 Ακολουθία αριθμών αρχείου
d7 Εφαρμογή ρυθμίσεων για ζωντανή προβολή
d8 Οθόνη πλέγματος πλαισίωσης
d9 Κορυφαία σημεία
δ10 Προβολή όλων σε συνεχή λειτουργία
μι Bracketing/φλας
ε1 Ταχύτητα συγχρονισμού φλας
ε2 Ταχύτητα κλείστρου φλας
ε3 Έκθεση συγκρ. για φλας
ε4 Αυτόματο c Έλεγχος ευαισθησίας ISO
ε5 Εντολή bracketing
φά Έλεγχοι
στ1 Προσαρμογή μενού i
στ2 Προσαρμοσμένα χειριστήρια (σκοποβολή)
f3 Προσαρμοσμένα χειριστήρια (αναπαραγωγή)
f4 Προσαρμόστε τους επιλογείς εντολών
f5 Αφήστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε την κλήση
στ6 Αντίστροφοι δείκτες
σολ Ταινία
ζ1 Προσαρμογή μενού i
g2 Προσαρμοσμένοι έλεγχοι
g3 Ταχύτητα AF
g4 Ευαισθησία παρακολούθησης AF
g5 Επισήμανση εμφάνισης

Τα στοιχεία που έχουν τροποποιηθεί από τις προεπιλεγμένες τιμές υποδεικνύονται με αστερίσκους (“ U ”).

Διατίθεται μόνο με συμβατούς φακούς.

Δείτε επίσης

Για τις προεπιλογές μενού, ανατρέξτε στην ενότητα "Προεπιλογές μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων" ( 0 Προεπιλογές μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ).