Για να προβάλετε το μενού λήψης ταινίας, επιλέξτε την 1 στα μενού της κάμερας.

Επιλογή

Δείτε επίσης

Για τις προεπιλογές μενού, ανατρέξτε στην ενότητα "Προεπιλογές μενού λήψης ταινιών" ( 0 Προεπιλογές μενού λήψης ταινίας ).