Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μία ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας (Advanced Wireless Lighting ή AWL). Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας μονάδας φλας τοποθετημένης στο παπούτσι αξεσουάρ της φωτογραφικής μηχανής, ανατρέξτε στην ενότητα «Φωτογραφία με φλας μέσω κάμερας» ( 0 Φωτογραφία με φλας στην κάμερα ).

Σε όλο αυτό το κεφάλαιο, οι λειτουργίες που περιλαμβάνουν ένα εξάρτημα συνδεδεμένο στην κάμερα υποδεικνύονται με C , οι λειτουργίες που περιλαμβάνουν απομακρυσμένες μονάδες φλας με f . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το f , ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη μονάδα φλας.