Οι πληροφορίες φωτογραφίας τοποθετούνται πάνω σε εικόνες που εμφανίζονται σε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου. Πατήστε 1 ή 3 ή πατήστε το κουμπί DISP για να περιηγηθείτε στις πληροφορίες φωτογραφίας όπως φαίνεται παρακάτω.

Πληροφορίες αρχείου

Κανένα (μόνο εικόνα) 1

Δεδομένα επισκόπησης 1

Δεδομένα τοποθεσίας 2

Δεδομένα λήψης 1

Ιστόγραμμα RGB 1

Σημαντικά σημεία 1

Δεδομένα έκθεσης 1

Εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλεγεί η αντίστοιχη επιλογή για Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής στο μενού αναπαραγωγής.

Εμφανίζεται μόνο εάν είναι ενσωματωμένο στην εικόνα ( 0 Εμφάνιση δεδομένων τοποθεσίας ).

Πληροφορίες αρχείου

1 Προστασία κατάστασης
2 Ένδειξη ρετουσάρισμα
3 Μεταφόρτωση επισήμανσης
4 Σημείο εστίασης *
5 Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός πλαισίων
6 Ποιότητα εικόνας
7 Μέγεθος εικόνας
8 Περιοχή εικόνας
9 Χρόνος εγγραφής
10 Ημερομηνία εγγραφής
11 Εκτίμηση
12 Ονομα φακέλου
13 Ονομα αρχείου

Εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλεγεί το σημείο εστίασης για τις επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής .

Δεδομένα έκθεσης

1 Λειτουργία λήψης
2 Ταχύτητα κλείστρου
3 Ανοιγμα
4 Αντιστάθμιση έκθεσης
5 Ευαισθησία ISO *

Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε στη λειτουργία P , S , A ή M με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

Καλύτερες στιγμές

1 Σημαντικά σημεία (περιοχές που μπορεί να είναι υπερβολικά εκτεθειμένες)
2 Αριθμός φακέλου-αριθμός πλαισίου

Ιστόγραμμα RGB

1 Αριθμός φακέλου-αριθμός πλαισίου
2

ισορροπία του λευκού χρώματος

Θερμοκρασία χρώματος

Εγχειρίδιο προεπιλογής

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού

3 Ιστόγραμμα (κανάλι RGB)
4 Ιστόγραμμα (κόκκινο κανάλι)
5 Ιστόγραμμα (πράσινο κανάλι)
6 Ιστόγραμμα (μπλε κανάλι)

Ζουμ αναπαραγωγής

Για να κάνετε μεγέθυνση στη φωτογραφία όταν εμφανίζεται το ιστόγραμμα, πατήστε X Χρησιμοποιήστε τα X και W για μεγέθυνση και σμίκρυνση και κύλιση της εικόνας με τον πολυ-επιλογέα. Το ιστόγραμμα θα ενημερωθεί για να εμφανίζει μόνο τα δεδομένα για το τμήμα της εικόνας που είναι ορατό στην οθόνη.

Ιστογράμματα

Τα ιστογράμματα δείχνουν την κατανομή του τόνου, με τη φωτεινότητα των εικονοστοιχείων (τόνος) να απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα και τον αριθμό των εικονοστοιχείων στον κατακόρυφο άξονα. Τα ιστογράμματα της κάμερας προορίζονται μόνο ως οδηγοί και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται σε εφαρμογές απεικόνισης. Μερικά δείγματα ιστογραμμάτων φαίνονται παρακάτω:

Εάν η εικόνα περιέχει αντικείμενα με μεγάλο εύρος φωτεινότητας, η κατανομή των τόνων θα είναι σχετικά ομοιόμορφη.

Εάν η εικόνα είναι σκοτεινή, η κατανομή του τόνου θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά.

Εάν η εικόνα είναι φωτεινή, η κατανομή του τόνου θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά.

Η αύξηση της αντιστάθμισης έκθεσης μετατοπίζει την κατανομή των τόνων προς τα δεξιά, ενώ η μείωση της αντιστάθμισης έκθεσης μετατοπίζει την κατανομή προς τα αριστερά. Τα ιστογράμματα μπορούν να παρέχουν μια κατά προσέγγιση ιδέα της συνολικής έκθεσης όταν ο έντονος φωτισμός περιβάλλοντος καθιστά δύσκολη την προβολή εικόνων στην οθόνη.

Δεδομένα Σκοποβολής

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία, ενδέχεται να υπάρχουν έως και πέντε σελίδες δεδομένων λήψης: γενικά, πληροφορίες φλας, Έλεγχος εικόνας, σύνθετες πληροφορίες και πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων.

Δεδομένα λήψης, Σελίδα 1 (Γενικά)

1

Μέτρηση

Τύπος κλείστρου

Ταχύτητα κλείστρου

Ανοιγμα

2

Λειτουργία λήψης

Ευαισθησία ISO 1

3

Αντιστάθμιση έκθεσης

Βέλτιστη ρύθμιση έκθεσης 2

4 Εστιακό μήκος
5 Δεδομένα φακού
6

Λειτουργία εστίασης

Λειτουργία περιοχής AF

7 Οπτικό VR
8 Ισορροπία λευκού 3
9 Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού
10 Χρωματικός χώρος
11 Όνομα κάμερας
12 Περιοχή εικόνας
13 Αριθμός φακέλου – αριθμός πλαισίου

Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε στη λειτουργία P , S , A ή M με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

Εμφανίζεται εάν η Προσαρμοσμένη ρύθμιση b4 ( Βέλτιστη έκθεση με ακρίβεια ) έχει οριστεί σε τιμή διαφορετική από το μηδέν για οποιαδήποτε μέθοδο μέτρησης.

Περιλαμβάνει επίσης τη θερμοκρασία χρώματος των φωτογραφιών που λαμβάνονται με την αυτόματη ισορροπία λευκού.

Δεδομένα λήψης, Σελίδα 2 (Πληροφορίες Flash)

14 Τύπος φλας
15 Τηλεχειριστήριο φλας
16 Λειτουργία φλας
17

Λειτουργία ελέγχου φλας

Flash αποζημίωση

Δεδομένα λήψης, Σελίδα 3 (Έλεγχος εικόνας)

18 Έλεγχος εικόνας 4

Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με το στοιχείο ελέγχου εικόνας που έχει επιλεγεί κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Δεδομένα λήψης, Σελίδα 4 (Για προχωρημένους)

19

Υψηλή μείωση θορύβου ISO

Μείωση θορύβου μακράς έκθεσης

20 Ενεργός D-Lighting
21

Διαφορική έκθεσης HDR

Εξομάλυνση HDR

22 Έλεγχος βινιέτας
23 Ιστορικό ρετουσάρισμα
24 Σχόλιο εικόνας

Δεδομένα λήψης, Σελίδα 5 (Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων) 5

25 Όνομα φωτογράφου
26 Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων

Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζονται μόνο εάν έχουν εγγραφεί με τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας την επιλογή Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων στο μενού ρυθμίσεων.

Δεδομένα τοποθεσίας

Το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και άλλα δεδομένα τοποθεσίας παρέχονται από την έξυπνη συσκευή και διαφέρουν ανάλογα με αυτήν ( 0 Εμφάνιση δεδομένων τοποθεσίας ). Στην περίπτωση ταινιών, τα δεδομένα δίνουν την τοποθεσία στην αρχή της εγγραφής.

Επισκόπηση δεδομένων

1 Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός πλαισίων
2 Μεταφόρτωση επισήμανσης
3 Προστασία κατάστασης
4 Ένδειξη ρετουσάρισμα
5 Όνομα κάμερας
6 Ένδειξη σχολίου εικόνας
7 Ένδειξη δεδομένων τοποθεσίας
8 Ιστόγραμμα
9 Ποιότητα εικόνας
10 Μέγεθος εικόνας
11 Περιοχή εικόνας
12 Ονομα αρχείου
13 Χρόνος εγγραφής
14 Ημερομηνία εγγραφής
15 Ονομα φακέλου
16 Εκτίμηση
17 Μέτρηση
18 Λειτουργία λήψης
19 Ταχύτητα κλείστρου
20 Ανοιγμα
21 Ευαισθησία ISO 1
22 Εστιακό μήκος
23 Ενεργός D-Lighting
24 Έλεγχος εικόνας
25 Χρωματικός χώρος
26 Λειτουργία φλας
27

ισορροπία του λευκού χρώματος

Θερμοκρασία χρώματος

Εγχειρίδιο προεπιλογής

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού

28

Flash αποζημίωση

Λειτουργία Commander 2

29 Αντιστάθμιση έκθεσης

Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε στη λειτουργία P , S , A ή M με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

Εμφανίζεται μόνο εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε με την προαιρετική μονάδα φλας ( 0 The Nikon Creative Lighting System ).