Πατήστε το κουμπί A ( L ) για να κλειδώσετε την εστίαση και την έκθεση.

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE).

Πατώντας το κουμπί A ( L ) κλειδώνει η έκθεση στην τρέχουσα ρύθμιση. Το κλείδωμα AE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανασύνθεση λήψεων μετά τη μέτρηση ενός θέματος που δεν θα βρίσκεται στην επιλεγμένη περιοχή εστίασης στην τελική σύνθεση και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό με σημειακή ή κεντρικά ζυγισμένη μέτρηση.

Κλείδωμα εστίασης

Πατήστε το κουμπί A ( L ) για να κλειδώσετε την εστίαση στο τρέχον θέμα όταν έχει επιλεγεί το AF-C για λειτουργία εστίασης. Όταν χρησιμοποιείτε το κλείδωμα εστίασης, επιλέξτε μια λειτουργία περιοχής AF εκτός από την αυτόματη εστίαση περιοχής.

Κλείδωμα εστίασης και έκθεσης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα εστίασης και έκθεσης.

 1. Ρυθμίστε την εστίαση και την έκθεση.

  Τοποθετήστε το θέμα στο επιλεγμένο σημείο εστίασης και πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να ρυθμίσετε την εστίαση και την έκθεση.

 2. Κλείδωμα εστίασης και έκθεσης.

  Με το κουμπί λήψης πατημένο μέχρι τη μέση, πατήστε το κουμπί A ( L ) για να κλειδώσετε τόσο την εστίαση όσο και την έκθεση (θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο AE-L).

  Κουμπί λήψης

  A ( L ).

 3. Ανασυνθέστε τη φωτογραφία και τραβήξτε.

  Η εστίαση θα παραμείνει κλειδωμένη μεταξύ των λήψεων εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση ( AF-S ) ή κρατήσετε A ( L ), επιτρέποντας τη λήψη πολλών φωτογραφιών διαδοχικά με την ίδια ρύθμιση εστίασης.

Μην αλλάζετε την απόσταση μεταξύ της κάμερας και του θέματος όσο είναι σε ισχύ το κλείδωμα εστίασης. Εάν το θέμα μετακινηθεί, εστιάστε ξανά στη νέα απόσταση.

AF-S

Όταν έχει επιλεγεί το AF-S για λειτουργία εστίασης ή εάν η κάμερα τραβάει χρησιμοποιώντας AF-S όταν έχει επιλεγεί το AF-A για λειτουργία εστίασης, η εστίαση θα κλειδώσει ενώ το κουμπί λήψης πατηθεί μέχρι τη μέση (η εστίαση θα κλειδώσει επίσης ενώ Πιέζεται το κουμπί A ( L

Χρήση του κουμπιού λήψης για το κλείδωμα έκθεσης

Εάν έχει επιλεγεί Ενεργοποίηση (μισό πάτημα) για Προσαρμοσμένη ρύθμιση c1 ( Κουμπί λήψης AE-L ), η έκθεση θα κλειδώσει ενώ το κουμπί λήψης είναι πατημένο μέχρι τη μέση.