Για να προβάλετε το μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε την B στα μενού της κάμερας.

Επιλογή

Δείτε επίσης

Για τις προεπιλογές του μενού, ανατρέξτε στην ενότητα "Προεπιλογές μενού ρύθμισης" ( 0 Προεπιλογές μενού ρύθμισης ).