Για μεγέθυνση κατά την αναπαραγωγή πλήρους κάδρου, πατήστε X ή πατήστε J .

Παράθυρο πλοήγησης

Οδηγός επί της οθόνης

Όσο είναι σε ισχύ το ζουμ, μπορείτε:

  • Μεγέθυνση ή σμίκρυνση/προβολή άλλων περιοχών της εικόνας : Πατήστε X ή χρησιμοποιήστε χειρονομίες τεντώματος για μεγέθυνση κατά μέγιστο 21× για μεγάλες εικόνες, 16× για μεσαίες εικόνες και 10× για μικρές εικόνες που δημιουργούνται με DX (24× 16) επιλεγμένο για περιοχή εικόνας. Πατήστε W ή χρησιμοποιήστε κινήσεις τσιμπήματος για σμίκρυνση. Ενώ γίνεται μεγέθυνση της φωτογραφίας, χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα ή σύρετε το δάχτυλό σας πάνω από την οθόνη για να προβάλετε περιοχές που δεν είναι ορατές αυτήν τη στιγμή στην οθόνη. Κρατήστε πατημένο τον πολυ-επιλογέα για γρήγορη κύλιση σε άλλες περιοχές του πλαισίου. Ένα παράθυρο πλοήγησης εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή της αναλογίας ζουμ. η περιοχή που είναι ορατή αυτή τη στιγμή στην οθόνη υποδεικνύεται με ένα κίτρινο περίγραμμα. Η γραμμή κάτω από το παράθυρο πλοήγησης δείχνει την αναλογία ζουμ, που γίνεται πράσινη σε 1 : 1.
  • Επιλογή προσώπων : Τα πρόσωπα που ανιχνεύονται κατά τη μεγέθυνση υποδεικνύονται με λευκά περιγράμματα στο παράθυρο πλοήγησης. Περιστρέψτε τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών ή πατήστε τον οδηγό στην οθόνη για να δείτε άλλα πρόσωπα.
  • Προβολή άλλων εικόνων : Περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών ή πατήστε τα e ή f στο κάτω μέρος της οθόνης για να δείτε την ίδια θέση σε άλλες φωτογραφίες με την τρέχουσα αναλογία ζουμ. Το ζουμ αναπαραγωγής ακυρώνεται όταν εμφανίζεται μια ταινία.
  • Επιστροφή στη λειτουργία λήψης : Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση ή πατήστε το K για έξοδο στη λειτουργία λήψης.
  • Εμφάνιση των μενού : Πατήστε G για να δείτε τα μενού.