Για να προβάλετε τις επιλογές αναπαραγωγής, επιλέξτε την D στα μενού της κάμερας.

Επιλογή

Δείτε επίσης

Για τις προεπιλογές μενού, ανατρέξτε στην ενότητα "Προεπιλογές μενού αναπαραγωγής" ( 0 Προεπιλογές μενού αναπαραγωγής ).