Μαζί με την κάμερα παρέχεται λουράκι. επιπλέον ιμάντες διατίθενται χωριστά. Συνδέστε το λουρί με ασφάλεια στις οπές της κάμερας.