Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας μια μονάδα φλας που είναι τοποθετημένη στο παπούτσι αξεσουάρ της κάμερας ή μία ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας.

Μονάδες φλας που τοποθετούνται σε κάμερα

Τραβήξτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας μια μονάδα φλας τοποθετημένη στην κάμερα, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Χρήση φλας στην κάμερα" ( 0 Χρήση φλας στην κάμερα ).

Απομακρυσμένη φωτογράφηση με Flash

Τραβήξτε φωτογραφίες με μία ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας χρησιμοποιώντας ασύρματο έλεγχο φλας (Advanced Wireless Lighting, ή AWL) όπως περιγράφεται στο "Remote Flash Photography" ( 0 Remote Flash Photography ).