Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο φορτιστή μπαταρίας.

Η μπαταρία και ο φορτιστής

Διαβάστε και ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις στα "Για την ασφάλειά σας" ( 0 Για την ασφάλειά σας ) και "Φροντίδα για την κάμερα και την μπαταρία: Προφυλάξεις" ( 0 Φροντίδα της κάμερας και της μπαταρίας: Προφυλάξεις ).

Ο φορτιστής της μπαταρίας

Τοποθετήστε την μπαταρία και συνδέστε τον φορτιστή. Μια εξαντλημένη μπαταρία θα φορτιστεί πλήρως σε περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά.

Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, ο φορτιστής μπορεί να παρέχεται με συνδεδεμένο προσαρμογέα.

Η λυχνία CHARGE θα αναβοσβήσει ενώ η μπαταρία φορτίζεται.

Φόρτιση μπαταρίας (αναβοσβήνει)

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε (σταθερή)