Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο φορτιστή μπαταρίας.

Η μπαταρία και ο φορτιστής

Ο φορτιστής της μπαταρίας

Τοποθετήστε την μπαταρία και συνδέστε τον φορτιστή. Μια μπαταρία θα φορτιστεί πλήρως σε περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά (όταν χρησιμοποιείτε το EN-EL25a ) ή σε 2 ώρες και 30 λεπτά (όταν χρησιμοποιείτε το EN-EL25 ) (όταν φορτίζετε μια εξαντλημένη μπαταρία) .

Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, ο φορτιστής μπορεί να παρέχεται με συνδεδεμένο προσαρμογέα.

Η λυχνία CHARGE θα αναβοσβήσει ενώ η μπαταρία φορτίζεται.

Φόρτιση μπαταρίας (αναβοσβήνει)

Η φόρτιση ολοκληρώθηκε (σταθερή)