Για να προβάλετε το μενού λήψης φωτογραφιών, επιλέξτε την C στα μενού της κάμερας.

Επιλογή

Δείτε επίσης

Για τις προεπιλογές μενού, ανατρέξτε στην ενότητα "Προεπιλογές μενού λήψης φωτογραφιών" ( 0 Προεπιλογές μενού λήψης φωτογραφιών ).