Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τα βασικά στοιχεία λήψης και προβολής φωτογραφιών.