Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα χειριστήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη λήψη.