Če je izbrana možnost On , bodo fotografije, posnete pri hitrostih zaklopa, počasnejših od 1 s, obdelane za zmanjšanje šuma (svetle lise ali megla). Čas, potreben za obdelavo, se približno podvoji; med obdelavo se prikaže sporočilo »Izvajanje zmanjševanja šuma« in slik ni mogoče posneti (če je fotoaparat izklopljen, preden je obdelava končana, bo slika shranjena, zmanjševanje šuma pa ne bo izvedeno).