Изтрийте множество изображения. За повече информация вижте „Изтриване на множество снимки“ ( Изтриване на множество снимки ).

Вариант

Описание

Q

[ Избрани изображения ]

Изтрийте избраните снимки.

i

[ Изображения, заснети на избрани дати ]

Изтрийте всички снимки, направени на избрани дати.

R

[ Всички изображения ]

Изтрийте всички снимки в папката, избрана в момента за [ Папка за възпроизвеждане] в менюто за възпроизвеждане.

  • Ако са поставени две карти с памет, можете да изберете картата, от която снимките ще бъдат изтрити.