Изберете дали снимките да се показват автоматично на монитора веднага след заснемането.

Вариант

Описание

[ Вкл. ]

Картините се появяват на избрания в момента дисплей (монитор или визьор), докато се правят.

[ Включен (само за монитор) ]

Картините се показват след заснемане само когато мониторът се използва за кадриране на кадри. Картините не се показват във визьора, когато за режим на монитора е избрано [Само визьор].

[ Изкл. ]

Снимките могат да се разглеждат само с натискане на бутона K