Изберете папка за възпроизвеждане.

Вариант

Описание

(Име на папка)

Снимките във всички папки с избраното име ще се виждат по време на възпроизвеждане. Папките могат да бъдат преименувани с помощта на опцията [ Папка за съхранение ]> [ Преименуване ] в менюто за заснемане на снимки.

[ Всички ]

Снимките във всички папки ще се виждат по време на възпроизвеждане.

[ Текущо ]

По време на възпроизвеждане ще се виждат само снимки в текущата папка.